05
09 2015
1006

Eficiența activității IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea asistenței contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecărui în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens. Astfel, în perioada 01.03 – 31 august 2015, au fost întreprinse următoarele acțiuni:
  • au fost efectuate 2234 ieșiri în cele 208 sectoare, repartizate funcționarilor fiscali;
  • înmânate contribuabililor 28771 de scrisori privind conformarea voluntară.
În scopul contracarării activității ilicite:
  • au fost eliberate 727 de patente de întreprinzător, fiind achitate la buget surse financiare în mărime de 1651621,0 lei;
  • au fost înregistrați 46 contribuabili noi;
  • au fost înregistrate 185 de subdiviziuni noi și anulate 58.
De asemenea, au fost depuse la Organul fiscal cu 788 Declarații CET08 mai multe, în raport cu anul precedent, fiind înregistrată o creștere a veniturilor declarate cu 7031932 lei. În același timp, în perioada vizată, de către DAF-urile din municipiul Chișinău, au fost desfășurate ședințe de conformare cu conducătorii ACC, CCL, APLP referitor la prezentarea informației despre cazurile de transmitere în locațiune, arendă a bunurilor imobiliare. Prin urmare, au fost înregistrate la Organul fiscal – 460 de contracte de locațiune, fiind încasate venituri la buget în sumă de 119113,0 lei. În scopul popularizării legislației fiscale au fost purtate 19076 discuții în colective și conversații individuale cu toți contribuabilii vizitați. Au fost organizate 14 seminare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.