12
09 2014
1259

Extinderea bazei impozabile – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, în comun cu colaboratorii Serviciului de Informaţii şi Securitate a RM, Institutului Naţional de Metrologie, Centrului de Metrologie Aplicată şi Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la data de 05.09.2014 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc. Controlul fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative, a fost efectuat la 3 subdiviziuni ale contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale, în sumă totală de 41 mii lei, şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 14 mii lei. De asemenea, s-a constatat că la două subdiviziuni se desfăşura activitate în domeniul jocurilor de noroc în lipsa licenţei corespunzătoare, eliberate de organul abilitat – Camera de Licenţiere a Republicii Moldova, fapt despre care ultima a fost informată pentru întreprinderea acţiunilor ce se impun. Concomitent, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă contribuabilul va fi sancţionat cu amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate, conform prevederilor Legii nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.