31
01 2015
1286

Fiscul continuă să aducă la Buget venituri peste așteptări

Pentru luna ianuarie 2015, Serviciul Fiscal de Stat a realizat încasări la Bugetul de stat peste cotele estimate, ceea ce demonstrează că autoritatea fiscală națională activează eficient și are un mecanism ajustat la rigorile dictate de modernizarea europeană a Republicii Moldova, a declarat, solicitat de mass media, Șeful SFS, Ion Prisăcaru. În acest context, este relevant faptul că veniturile la Buget, gestionate de către SFS, au alcătuit 661 mil. lei, față de 636 mil. estimate inițial, cu o creștere de 4 % (+25 mil. lei). În raport cu luna ianuarie 2014, creșterea înregistrată este una spectaculoasă, de 50 %, sau cu 220 mil. lei mai mult. La acest subiect, Ion Prisăcaru a specificat că rezultatele obținute confirmă necesitatea unei reforme profunde a administrării taxelor şi impozitelor în Republica Moldova. Consolidarea statutului autorității fiscale va determina creşterea gradului de colectare a taxelor, prin eforturi combinate de creștere a conformării voluntare și reducerea substanțiala a evaziunii fiscale. Modernizarea și eficientizarea autorității fiscale naționale este un imperativ, deoarece un sistem sustenabil de colectare a veniturilor bugetare constă în îmbunătățirea semnificativa a conformării voluntare și creşterea eficienței și eficacității administrației fiscale față de evaziunea fiscala. Astăzi ne confruntăm cu provocarea de a îmbunătăți considerabil capacitatea de colectare a veniturilor bugetare, într-o perioada scurtă de timp, pentru ca autoritățile statului să-și poată îndeplini prioritățile din perspectiva asigurării sustenabilității finanțelor publice, astfel încât politica fiscal bugetară să poată gestiona riscuri şi situaţii neprevăzute, a concluzionat Ion Prisăcaru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.