07
10 2013
1015

Funcţionarii fiscali din cadrul IFPS în dialog cu studenţii de la ASEM

În incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei a avut loc o întrevedere a studenţilor, din ultimul an de studii ai facultăţii „Finanţe”, cu Dna Veronica Vragaleva, şef Direcţie în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. La eveniment au participat studenţii care şi-au ales domeniul fiscal în calitate de temă de cercetare pentru teza de licenţă şi/sau cei care intenţionează să realizeze practica de licenţă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Întrevederea a fost realizată în cadrul parteneriatului încheiat între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Academia de Studii Economice a Moldovei şi a avut ca scop discutarea principalelor momente ce ţin, pe de o parte, de felul în care Inspectoratul oferă studenţilor locuri de practică şi de posibilităţile de angajare ulterioară în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar, pe de altă parte, de principalele aşteptări pe care le-ar avea Inspectoratul de la persoanele ce aleg să facă practica în cadrul acestuia, sau intenţionează să acceadă în calitate de funcţionar fiscal. În cadrul dialogului, un accent deosebit a fost pus pe valorile intelectuale, etice şi morale de care trebuie să dea dovadă pretendenţii şi, urmare a sinergiei acestor trei componente, pe trasarea unei viziuni clare vizavi de contribuţia pe care ar putea să o aibă un pretendent la perfecţionarea sistemului fiscal şi la buna funcţionare a acestuia. Studenţii au manifestat un interes sporit faţă de revelaţiile moderatoarei, Dna Veronica Vragaleva împărtășindu-le din experienţa sa, în calitatea de absolvent al Academiei de Studii Economice a Moldovei, care şi-a realizat practica de licenţă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care a avut ca temă de cercetare domeniul fiscal şi care a ales, ulterior, să devină funcţionar fiscal. Pe finalul întrevederii, atât studenţii, cât şi profesorii din cadrul Academiei de Studii Economice au mulţumit Serviciului Fiscal de Stat pentru deschiderea spre comunicare şi pentru contribuţia valoroasă de care au avut parte, totodată fiind reiterată intenţia de a continua practica unor asemenea întrevederi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.