23
01 2014
1676

Gestionarea întreprinderilor în proces de insolvabilitate pe agenda discuţiilor dintre conducerea SFS şi reprezentanții Arbitrajului Internaţional și ai Asociației Lichidatorilor și Administratorilor

În continuarea unei practici acreditate, la sediul central al IFPS a avut astăzi şedinţa “La o ceaşcă de cafea cu şeful Fiscului”, în cadrul căreia Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Arbitrajului Internaţional și ai Asociației Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte ale legislației în vigoare și a practicii ce ţin de gestionarea întreprinderilor în proces de insolvabilitate, accentele fiind puse pe modalităţile de încasare eficientă a plăţilor la buget şi de a nu permite acumularea de noi datorii. În cadrul şedinţei, părţile au mai discutat modalităţile de stingere a datoriilor de către subsidiari, diverse practici legale oferirea administratorilor de acces la informaţie despre întreprinderile ce le administrează etc.

Autoritatea fiscală naţională trebuie să intervină eficient în gestionarea întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, pentru a stinge creanţele şi pentru a nu permite acumularea de noi datorii faţă de buget. Deseori atestăm la gestionare păguboasă a acestor întreprinderi, ceea ce generează neplata plăţilor curente la buget, creşterea restanţelor etc., unii administratori nefiind capabili să-şi onoreze cu succes sarcinile ce le stau în faţă, a menţionat şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru.

În acelaşi context, reprezentanţii Arbitrajului Internaţional și ai Asociației Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova au mulţumit conducerii SFS pentru oportunitatea de a discuta problemele existente şi au menţionat că un asemenea eveniment a mai avut loc cu mulţi ani în urmă, în timp ce situaţia în domeniul vizat este una dificilă şi necesită eforturi coordonate de soluţionare a problemelor existente.

Cu referinţă la stingerea obligaţiunilor faţă de buget a întreprinderilor insolvabile, oaspeţii au menţionat că se impune, din partea FISC-ului, preluarea bunurilor în natură, sumele rezultate de la comercializarea lor fiind direcţionate la stingerea datoriilor faţă de buget.

La acelaşi subiect, Ion Prisăcaru a menţionat că actuala conducere a SFS acordă o atenţie sporită subiectelor discutate, fiind pe final de elaborare un Ghid practic, în care se conţin algoritme de acţiune pentru colaboratorii fiscali în cazul întreprinderilor în proces de insolvabilitate. Şeful IFPS a solicitat, în acest context, o expertizare a Ghidului de către reprezentanții Arbitrajului Internaţional și ai Asociației Lichidatorilor și Administratorilor, invitaţia de colaborare fiind salutată şi acceptată.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.