24
08 2015
1134

Gradul de satisfacție privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat

Întru optimizarea acțiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informațiile ce țin de aplicarea legislației fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislației fiscale (impozitul pe venit; taxa pe valoarea adăugată; impozite și taxe locale etc.). Serviciul Fiscal de Stat ar aprecia înalt gestul Dvs. dacă veți răspunde îndemnului de a participa la sondajul inițiat, fapt ce ar permite evaluarea calității serviciilor prestate și îmbunătățirea acestora. Chestionarul de satisfacție privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat poate fi completat accesând link-ul docs.google.com Totodată, vă reamintim despre lansarea anterioară a Sondajului privind evaluarea gradului de satisfacție a contribuabilului în raport cu serviciile prestate de SFS, care poate fi accesat la următorul link: www.fisc.md


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.