22
11 2013
1020

Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea

Deservirea contribuabililor şi asigurarea unei comunicări externe şi interne accesibile — acestea au fost subiectele prioritare ale discuţiei din cadrul şedinţei de astăzi, convocată de către Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, cu participarea Grupului de lucru „Deservirea contribuabililor” şi a reprezentantului SIDA, Carina Silbo, expert pe termen lung din partea Agenției Fiscale Suedeze.

Unul din cele două domenii prioritare, care vor constitui subiectul asistenţei acordate de Agenţia Fiscală Suedeză şi finanţate de Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare, este cel al deservirii contribuabililor. În scopul canalizării eforturilor experţilor suedezi pe aspectele ce ţin de deservirea contribuabililor şi asigurarea unei continuităţi în procesul de implementare a acestora, în cadrul IFPS a fost creat Grupul de lucru „Deservirea contribuabililor”, care urmează să coordoneze activităţile Serviciului Fiscal în vederea realizării obiectivelor trasate.

Viziunea asupra modului practic în care urmează a fi asigurată deservirea contribuabililor a fost expusă de către şeful IFPS, Ion Prisăcaru, care a punctat câteva priorităţi, precum asigurarea unei comunicări externe şi interne accesibile, eficiente şi bine canalizate, inclusiv cu dezvoltarea potenţialului uman a celor antrenaţi în procesul de deservire; elaborarea unor instrumente metodologice şi informaţionale, menite să asigure prestarea unor servicii calitative într-o perioadă restrânsă de timp. De asemenea, Şeful IFPS a pus accentele şi pe necesitatea elaborării unor procese de lucru clare şi standardizate, inclusiv prin aprobarea standardelor de calitate în deservire, precum şi pe consultarea opiniei publice şi a grupurilor de interes pe domenii conexe deservirii contribuabililor.

În acelaşi context, Doamna Carina Silbo a exprimat deschiderea părţii suedeze spre o conlucrare fructuoasă, care să genereze rezultate palpabile atât pentru autoritatea fiscal, cât şi pentru contribuabili, care şi sunt beneficiarii efectivi ai acestor servicii. Expertul suedez a subliniat faptul că, cu cât comunicarea cu contribuabilii este mai eficientă, cu cât ei sunt mai informaţi, cu atât gradul de conformare al acestora este mai ridicat.

La acelaşi subiect, Şeful adjunct al IFPS, Gheorghe Cojocari, a specificat că activitatea grupului de lucru este una semnificativă pentru dezvoltarea Serviciului Fiscal de Stat şi rezultatul acţiunilor întreprinse va avea un impact semnificativ. Principala ţintă ale acţiunilor Grupului este ca gradul de satisfacere a contribuabililor de serviciile prestate să crească încontinuu, iar Serviciul Fiscal să se poziţioneze, potrivit aprecierilor cetăţenilor, drept autoritatea publică ce prestează servicii la nivelul cel mai înalt, după exemplul Autorităţii Fiscale Suedeze.

Grupul de lucru va activa pe parcursul întregului proiect, în primă fază urmând să asigure elaborarea Conceptului de deservire a contribuabililor şi Planul de acţiuni menit să asigure realizarea conceptului.

via www.fisc.md

3 imagini

  • Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea
Image 1 of 3
  • Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea
Image 2 of 3
  • Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea
Image 3 of 3

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.