16
08 2013
1004

IFPS demarează acţiunea „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”

Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a ordonat demararea la scară naţională a unei acţiuni de conformare fiscală benevolă a persoanelor care practică activitate în domeniul transportului. Acțiunea, desfășurată sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”, va începe luni, 19 august, şi va dura până pe 19 septembrie 2013. Pe parcursul acestei campanii, IFPS îşi propune să fie descurajate şi diminuate activităţile ilicite în domeniul respectiv, care la modul direct afectează atât siguranţa cetăţenilor, cât şi calitatea serviciilor oferite de operatori şi transportatori. De asemenea, aceste activităţi au un impact negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport, ce sunt desfăşurate în afara cadrului legal în vigoare. Creşterea numărului de transport ilicit şi diversificarea formelor de realizare a acestor fapte ilicite impune necesitatea demarării acţiunilor de verificare a activităţilor de transport pentru a sprijini operatorii şi transportatorii oneşti prin combaterea fenomenului de fraudă fiscală şi a altor activităţi ilicite în domeniu Pentru atingerea scopurilor propuse, vor fi create grupuri de lucru mixte, în conformitate cu Planul comun de activitate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor privind măsurile de combatere a transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folos public şi Regulamentul privind interacţiunea şi colaborarea între IFPS şi Inspectoratul General al Poliţiei în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale.

via fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.