23
08 2013
1011

IFPS face un pas în întâmpinarea contribuabililor oneşti

La ordinul Şefului IFPS, Ion Prisăcaru, a fost creat un grup de lucru axat pe conformarea agenților economici în cadrul funcționării posturilor fiscale, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale, pentru facilitatea conformării fiscale, precum și în scopul eficientizării activității SFS, sub aspectul utilizării eficiente a timpului de muncă. Grupul de lucru are în sarcină analiza informației prezentată de către Inspectoratele Fiscale Teritoriale, adoptând ulterior deciziile corespunzătoare din perspectiva conformării fiscale benevole și a eficienței funcționării posturilor fiscale, cu invitarea administratorilor și contabililor-șefi a întreprinderilor monitorizate. Urmare a examinării dosarelor a 30 de întreprinderi, la care au fost instalate posturi fiscale, a fost luată decizia neprelungirii activităţii posturilor fiscale la şase întreprinderi, fiind constatată conformarea fiscală a acestora.

via fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.