24
06 2014
1450

IFPS și CNPDCP au semnat un acord de colaborare

Un Acord de colaborare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCAP) a fost semnat de către șeful SFS, Ion Prisăcaru, si Directorul CNPDCP, dl Vitalie Paniș, o astfel de colaborare constituind o parte componentă a eforturilor statului în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Pentru aceasta, IFPS și CNPDCP:
  • vor face schimb reciproc de experiență, de documente, date statistice, rezultate ale cercetărilor științifice, broșuri, materiale analitice, acte normative și documente relevante domeniilor de activitate;
  • vor participa la avizarea și expertizarea proiectelor de acte legislative și normative elaborate în vederea reglementării domeniilor de activitate, precum și vor asigura implementarea calitativă a documentelor de politici care vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • vor depune eforturi pentru implementarea treptată și graduală a diverselor programe de instruire a personalului Serviciului Fiscal de Stat privind protecția datelor cu caracter personal;
  • vor organiza întîlniri de lucru în scopul soluționării operative a problemelor de interes comun;
  • vor coopera în vederea organizării în comun a unor evenimente publice relevante pentru scopurile lor: conferințe, consfătuiri și seminare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.