02
02 2016
843

IFS Basarabeasca: activitate de combatere a evaziunilor fiscale

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca pe parcursul perioadei 04.01.2016-29.01.2016 a întreprins o serie de acțiuni ce țin de popularizarea legislației fiscale, conformarea benevolă, ridicarea civismului fiscal, activitate orientată spre micșorarea restanțelor și combaterea evaziunilor fiscale prin efectuarea de inspecții în teritoriul administrat. Astfel, în cadrul a 3 inspecții s-au depistat:
  • 6 cazuri de activitate ilicită prin desfășurarea activității de întreprinzător fără autorizație eliberată de autoritatea competentă în temeiul legii cu întocmirea a 6 procese-verbale, conform art. 263 alin.(4) din Codul Contravențional al RM, prin aplicarea ulterioară a sancțiunilor în mărime de 12,0 mii lei;
  • 6 cazuri de ne prezentare a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre realizare, cu aplicarea sancțiunilor ulterior, în sumă de 30,0 mii lei;
  • 2 cazuri de neutilizare a MCC – 10,0 mii lei și întocmirea proceselor verbale contravenționale în temeiul art.2931 al.4 din CC cu aplicarea sancțiunilor – 2,0 mii lei;
  • înaintarea dispozițiilor incaso cu încasarea a sumei de 58,1 mii lei;
  • ridicarea mijloacelor bănești în numerar de la 3 agenți economici în sumă de 7,5 mii lei.
La data de 21.01.2016 IFS Basarabeasca, în scopul asigurării administrării fiscale corecte și eficiente a impozitelor și taxelor locale și acumulării veniturilor la toate bugetele, a organizat un seminar cu agenți economici cu informarea referitor la implementarea codului IBAN și modificările Ordinului Ministerului Finanțelor nr.180 din 12.10 2015. Concomitent, participanților li s-a adus la cunoștință informația privind modul de completare a „Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de patron în folosul angajaților, precum și privind plățile achitate rezidenților din sursele de venit, altele decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (forma IALS), luând în considerare modificările stipulate în art.92 al Codului Fiscal. Participanților li s-a mai adus la cunoștință informația cu privire la calcularea majorării de întârziere pentru ne plata impozitelor și taxelor în termenii stabiliți de legislație. Ca prioritate, IFS Basarabeasca continuă acțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru conformarea benevolă a contribuabililor și a micșorării arieratelor.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.