07
11 2013
1480

IFS Briceni a convocat şedinţa Consiliului de Conformare raional

În perioada 21 octombrie – 05 noiembrie 2013, colaboratorii IFS pe raionul Briceni au întreprins mai multe acţiuni de conformare a contribuabililor, inclusiv 6 controale prin metoda verificării operative la agenţii economici ce practică activitate de comerţ cu amănuntul, urmare a cărora s-au constatat încălcări ale legislaţiei în vigoare.

Într-un caz s-a atestat neutilizarea maşinii de casă şi control, pentru care se vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art.254 alin.(2), în sumă de 10000 lei, conform prevederilor Titlului V al Codului fiscal.

În alte 4 cazuri s-a documentat neprezentarea documentelor de provenienţă a mărfurilor aflate în comercializare, fapt pentru care se va aplica sancţiune în conformitate cu prevederile art.253 alin.(1) din Titlul V al Codului fiscal, în suma de 40000 lei. La efectuarea unui control prin metoda verificării operative la agenţii economici ce practică activitate de transport de pasageri în regim taxi, a fost documentată neaplicarea MCC, fapt pentru care se va aplica sancţiune în conformitate cu prevederile art.254 alin.(4) din Titlul V al Codului fiscal, în sumă de 25000 lei cu întocmirea unui proces–verbal.

În cadrul operaţiunii de verificare a persoanelor ce desfăşoară activitate în domeniul schimbului valutar s-au depistat încălcări în 3 cazuri, fiind întocmite procese-verbale conform art.291din Codul Contravenţional şi au fost examinate 3 procese verbale întocmite de către colaboratorii Inspectoratului de Politie Briceni în acest domeniu pe art.2631 din Codul Contravenţional al R.M.

IFS Briceni, întru asigurarea continuităţii monitorizării activităţii producătorilor agricoli în contextul reflectării integrale a volumurilor recoltelor şi cantităţilor de produse, mărfuri în evidenţa contabilă, s-au depistat:

  • 3 cazuri de neutilizare a maşinii de casă şi control, pentru care se vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art.254 alin.(2), în sumă de 30000 lei conform prevederilor Titlului V a Codului fiscal şi cu întocmirea a unui proces – verbal, prin ce s-a comis o contravenţie prevăzuta de art.2931 alin.4 din Codul Contravenţional al RM, pentru care se vor aplica sancţiuni în sumă de 3000 lei;
  • 17 cazuri de împiedicare a controlului prin neprezentarea documentelor necesare controlului, pentru care se vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art.253 alin.(1) din Titlul V al Codului fiscal, în sumă de 170000 lei.

De asemenea, de către colaboratorii DAF au fost efectuate 27 de controale operative la persoanele fizice din raion care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (comerţ la tarabe, din tonete, prestarea de servicii cu tractoare, arenda bazinelor acvatice), în rezultatul cărora s-au întocmit procese verbale în 27 cazuri – încălcarea art.263 al.(1) din Codul Contravenţional al R.Moldova.

Cu scopul modernizării şi eficientizării administrării fiscale, la 28 octombrie curent, în incinta IFS Briceni a avut loc şedinţa Consiliului de Conformare raional. La şedinţă au fost abordate recomandări şi soluţii practice în vederea creşterii gradului de conformare a contribuabililor, îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicării nivelului de transparenţă şi de responsabilitate. De asemenea, în perioada 30.10.2013-01.11.2013 au fost desfăşurate mese rotunde, la care au participat 7 agenţi economici din construcţii şi 12 agenţi economici din domeniul alimentaţiei publice. La seminare agenţii economici au fost instruiţi şi familiarizaţi cu subiecte ce ţin de conformarea fiscală benevola.

La 26 octombrie 2013, colectivul IFS pe raionul Briceni a participat la plantarea şi înverzirea terenurilor din oraşul Briceni, în cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului Natal.

via www.fisc.md

2 imagini

  • Colectivul IFS pe raionul Briceni a participat la plantarea şi înverzirea terenurilor
Image 1 of 2
  • Colectivul IFS pe raionul Briceni a participat la plantarea şi înverzirea terenurilor
Image 2 of 2

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.