18
02 2015
1851

IFS Călărași: gospodăriile țărănești - lealitate în evidența contribuabililor

De curînd a fost completată Legea privind gospodăriile țărănești (de fermieri) nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000, prin introducerea în articolul 36 a unui alineat nou, alin. 5), care prevede ca organul fiscal din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate până la intrarea în vigoare a legii susmenționate şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin. (2), adică până la 01 ianuarie 2002 și nu au fost efectuate înscrierile de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Întru executarea prevederilor legale menționate, IFS Călărași a crea un grup de lucru în componența dlui Nour Ion - şeful Direcţiei administrare fiscală, dlui Verejan Victor și dnei Capațîna Angela - inspectori principali ai sectiei Administrarea contribuabililor din cadrul DAF a IFS Călărași, care în strânsă conlucrare cu primăriile din raion, verifică Gospodăriile țărănești în scopul identificării celor ce nu au executat prevederile legale și nu au efectuat reînregistrarea până la 01 ianuarie 2002. Astfel, IFS Călărași din oficiu a radiat din Registrul fiscal de stat 347 Gospodării ţărăneşti din Primăria Păulești, care au fost înregistrate până la intrarea în vigoare a Legii privind gospodăriile țărănești (de fermieri) nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 și nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) din această Lege, nu activează, nu au restanțe la bugetul public național. Concomitent, prin remiterea listei corespunzătoare, Primăria Păulești și Casa Teritorială de Asigurări Sociale Călărași au fost informate despre radierea din Registrul Fiscal de Stat a gospodăriilor țărănești. La situația din 01.02.2015 la IFS Călărași la evidență erau 19435 GȚ; în prezent sunt 19088 GȚ.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.