06
10 2015
1303

IFS Chișinău: combaterea activităților ce contravin normelor legale

Pe 30.09.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău a supus controlului fiscal un agent economic ce desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare. Controlul la fața locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la subdiviziunea contribuabilului amplasată în mun. Chișinău, comuna Băcioi fiind stabilite încălcări ale legislației fiscale după cum urmează:
  • neprezentarea la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare;
  • comercializarea mărfurilor supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie cu ,,Timbre de acciz”, fără ,,Timbre de acciz”, pentru care urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 35,0 mii lei. Drept rezultat al acțiunilor întreprinse, marfa în cauză, potrivit cerințelor legislației, a fost ridicată de la contribuabil, în baza procesului–verbal de ridicare și actului de sechestru.
Concomitent, în cadrul controlului fiscal a fost constatat că comerțul cu amănuntul a produselor alimentare se efectua cu încălcarea tuturor regulilor și normelor sanitare, fapt despre care a fost sesizat organul abilitat cu dreptul de supraveghere și control în domeniul dat. În final menționăm că, Serviciul Fiscal de Stat, având drept scop conformarea benevolă a contribuabililor prin educarea agenților economici în spiritul respectării legislației în vigoare, va monitoriza și în continuare activitatea acestora în vederea depistării și contracarării activităților ce contravin normelor legale, cu scopul majorării bazei impozabile.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.