23
12 2015
890

IFS Cimișlia acționează pentru reducerea arieratelor la buget

Inspectoratul Fiscal de Stat Cimișlia, de comun cu reprezentanții CTAS, a desfăşurat, la 15 decembrie curent, un seminar cu participarea contribuabililor din sectorul administrat. În cadrul seminarului, obiectivul căruia a fost popularizarea legislaţiei fiscale, au fost prezentate modificările şi completările Codului Fiscal şi ale altor acte normative, a fost explicat modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la Bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016. În perioada de raportare - 14.12.2015-18.12.2015 - s-au efectuat verificări operative la agenţii economici care desfăşoară activitate în unitățile comerciale şi la titularii patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia. Fiind stabilite mai multe încălcări, pe cazurile atestate urmează a fi aplicate sancţiuni:
  • un caz de stabilire a excedentului de mijloace băneşti în casetă (sertarul) pentru bani a MCC, ce depășește o unitate convenţională, și urmează a fi aplicată sancţiune fiscală, în sumă de 5,0 mii lei, şi sancţiune contravenţională, în sumă de 1,0 mii lei;
  • 25 de cazuri de activitate economică ilegală, pe care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în sumă de 2.5 mii lei.
La 17 decembrie 2015 s-a desfăşurat о şedinţă de lucru cu participarea a opt agenţi economici restanţieri din sectorul administrat. Au fost înaintate 107 de dispoziții incaso, în sumă de 1566,9 mii lei, fiind încasate 353,7 mii lei, au fost suspendate conturile bancare la șapte agenţi economici. În perioada de raportare au mai fost efectuate verificări în primăriile din teritoriul administrat, unde, de comun cu reprezentanții APL, s-a verificat corectitudinea calculării impozitelor pe proprietate, a majorării de întârziere, de acordare a înlesnirilor, corectitudinea şi plenitudinea înmânării avizelor de plată contribuabililor cetăţeni, corectitudinea încasării plăţilor fiscale de la populaţie şi predării mijloacelor băneşti în buget. S-a efectuat verificarea închiderii conturilor la impozitele pe proprietate şi taxelor administrate de către serviciile de colectare în primăria or. Cimişlia, fiind aduse în concordanţă soldurile din registrele primăriilor şi baza de date a SI al SFS. De asemenea, de către funcţionarii fiscali au fost efectuate ieşiri în sectoarele repartizate, conform ordinului IFPS nr. 131 ”Cu privire la organizarea activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, unde a fost făcută inventarierea contribuabililor şi a obiectelor impunerii, având loc întrevederi cu agenţii economici şi cetăţenii. La aceste întruniri a fost explicată legislaţia în vigoare şi au fost înmânate scrisori de conformare. În aceiași perioadă, inspectorii s-au deplasat în localităţile din teritoriul administrat - satele Sagaidac, Lipoveni şi or. Cimişlia -, unde au vizitat persoanele fizice cetăţeni ce au admis restanţă faţă de BPN, pentru a le aduce la cunoştinţă obligaţia de a achita impozitul pe bunurile imobiliare şi impozit funciar, a căror termen de achitare a expirat la 15 octombrie curent.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.