05
01 2016
779

IFS Cimișlia colaborează eficient cu reprezentanții APL

În perioada de 28 – 31 decembrie 2015, IFS Cimișlia a efectuat verificări operative a agenţilor economici ce desfăşoară activitate în unitățile comerciale şi a titularilor patentei de întreprinzător, ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind stabilite două cazuri de activitate ilegală, pe care urmează a fi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 2,0 mii lei. La data de 29 decembrie 2015 s-a desfăşurat о şedinţă de lucru cu participarea a opt agenţi economici restanţieri din sectorul administrat. Au fost înaintate 57 de dispoziții incaso, în sumă de 855,8 mii lei, fiind încasate 132,7 mii lei, au fost suspendate conturile bancare ale unui agent economic și au fost ridicate mijloace băneşti, de la doi agenţi economici, în sumă de 9,3 mii lei. În perioada de raportare au mai fost efectuate verificări în primăriile din teritoriul administrat, unde, de comun cu reprezentanții APL, s-a verificat corectitudinea calculării impozitelor pe proprietate, a majorării de întârziere, de acordare a înlesnirilor, corectitudinea şi plenitudinea înmânării avizelor de plată contribuabililor cetăţeni, corectitudinea încasării plăţilor fiscale de la populaţie şi predării mijloacelor băneşti la buget. S-a mai efectuat verificarea închiderii conturilor la impozitele pe proprietate şi taxelor administrate de către serviciile de colectare în primăria satului Cenac, fiind aduse în concordanţă soldurile din registrele primăriilor şi baza de date a SI al SFS. De asemenea, de către funcţionarii fiscali au fost efectuate ieşiri în sectoarele repartizate, conform ordinului IFPS nr. 131 ”Cu privire la organizarea activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, unde a fost efectuată inventarierea contribuabililor şi a obiectelor impunerii, având loc întrevederi cu agenţii economici şi cetăţenii. La aceste întruniri a fost explicată legislaţia în vigoare şi au fost înmânate scrisori de conformare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.