08
12 2015
912

IFS Cimișlia verifică primăriile din teritoriul administrat

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia a efectuat, în perioada 30.11.2015-04.12.2015, verificări operative a agenţilor economici care desfăşoară activitate în unitățile comerciale şi a titularilor patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind stabilite încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancţiuni, inclusiv:
  • cinci cazuri de lipsă, la momentul controlului, a documentelor de provenienţă a mărfurilor supuse comercializării, în rezultat urmează de aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 25,0 mii lei;
  • două cazuri de activitate ilegală, pe care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în sumă de 2.0 mii lei;
  • un caz de efectuare a decontărilor în numerar fără utilizarea MCC existente, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 5,0 mii lei şi sancțiune contravențională în sumă de 1,0 mii lei
La data de 01 decembrie 2015, s-a desfăşurat о şedinţă de lucru cu participarea a opt agenţi economici restanţieri din sectorul administrat. Au fost înaintate 52 de dispoziții incaso în sumă de 596,1 mii lei, fiind încasați 46,6 mii lei și au fost suspendate conturile bancare a unui agent economic. În perioada de raportare au mai fost efectuate verificări în primăriile din teritoriul administrat, unde, de comun cu reprezentanții APL, s-a verificat corectitudinea calculării impozitelor pe proprietate, a majorării de întârziere, de acordare a înlesnirilor, corectitudinea şi plenitudinea înmânării avizelor de plată contribuabililor cetăţeni, corectitudinea încasării plăţilor fiscale de la populaţie şi predării mijloacelor băneşti la buget. S-a efectuat verificarea închiderii conturilor la impozitele pe proprietate şi taxelor administrate de către serviciile de colectare în primăriile satului Lipoveni şi or. Cimişlia, fiind aduse în concordanţă soldurile din registrele primăriilor şi baza de date a SI al SFS. De asemenea, de către funcţionarii fiscali au fost efectuate ieşiri în sectoarele repartizate, conform ordinului IFPS nr. 131 ”Cu privire la organizarea activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, unde a fost efectuată inventarierea contribuabililor şi a obiectelor impunerii, având loc întrevederi cu agenţii economici şi cetăţenii. La aceste întruniri a fost explicată legislaţia în vigoare şi au fost înmânate scrisori de conformare. În aceiași perioadă, inspectori s-au deplasat în localităţile din teritoriul administrat - satul Gura Galbenei şi or. Cimişlia -, unde au vizitat persoanele fizice cetăţeni ce au admis restanţă faţă de BPN, pentru a le aduce la cunoştinţă obligaţia de a achita impozitul pe bunurile imobiliare şi impozit funciar, a căror termen de achitare a expirat la 15 octombrie curent.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.