29
01 2016
1196

IFS Criuleni instruiește contribuabilii nou-înregistrați

În perioada 01.01.2016-29.01.2016 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni a publicat 3 materiale informative în ziarul raional Est-Curier: - referitor la obligativitatea prezentării Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14); - pentru utilizatorii MCC – privind excluderea practicii de legalizare anuală la organul fiscal a RMCC; - pentru titularii patentei de întreprinzător – referitor la sistarea eliberării/prelungirii patentei pentru genurile de activitate expuse în Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 ,,Cu privire la patenta de întreprinzător” la pozițiile: 2.12; 2.13 și 2.14. În cadrul altor activități au fost luați la evidență și instruiți 10 contribuabili recent înregistrați, fiind familiarizați cu prevederile de bază ale Codului Fiscal, drepturile și obligațiile contribuabililor, prevederile altor legi conexe activității de întreprinzător, aspectele de bază ale Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control – informația fiind prezentată pe suport de hârtie - au fost înmânate ,,Calendarul Contribuabilului” și broșura ,,Carta Contribuabilului”. De asemenea, a fost continuată informarea referitor la implementarea codului IBAN, fiind organizate 2 seminare pentru întreprinderile ce nu dețin statutul de plătitor TVA (cu exemple practice pe ecran – utilizând prezentările plasate pe portalul intern al SFS). Fiecărui participant i-a fost oferit un pliant informativ care cuprinde: extrase din Ordinul MF nr.180 din 12.10.2015, utilizarea SIA ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”, lansarea SIA ”e-Cerere”, cât și procedura de conectare la serviciile electronice și lista operatorilor acreditați în domeniul eliberării semnăturilor electronice, ordinul Ministerului Finanțelor nr.110 din 28.07.2015 cu privire la ,,aprobarea formularului IVAO15”. În același timp, în centrul orășelului Criuleni a fost instalat panoul publicitar cu genericul ,,25 martie - termenul limită de depunere a declarațiilor și de achitare a impozitului pe venit pentru toți contribuabilii”.

via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.