19
01 2016
1060

IFS Hâncești îi informează pe contribuabili despre imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate

Inspectoratul Fiscal de Stat Hâncești a organizat, pe data de 15.01.2016, un seminar de instruire cu contribuabilii din sectorul administrat. Auditoriul a fost informat despre procesul de implementare a codului IBAN, modul de achitare și evidenta a plaților la Bugetul Public National prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor începând cu data de 01.01.2016. Agenţilor economici le-a fost explicata structura codului IBAN și modalitatea de perfectare a documentelor de plată destinate transferului bugetar. În acest sens li s-a adus la cunoştinţă calculatorul de generare a codului IBAN pentru încasări, lansat pe pagina web a MF www.mf.gov.md, și formularul nou a ordinului de plată pentru plățile bugetare aprobat prin ordinul MF nr. 194 din 20.11.2015. Cei prezenți au făcut cunoştinţă cu modul de completare a Declarației VEN-12, Anexa 2D Ajustarea cheltuielilor conform prevederilor actelor normative ce reglementează deduceri în scopuri fiscale și cotele care urmează a fi utilizate pe parcursul anului 2016 la calcularea majorării de întârziere pentru neachitarea în termen a obligației fiscale și altor plăți. Agenda ședinței de instruire a inclus și subiecte ce ţin de modificările contului curent, implementarea serviciilor electronice și cele ce țin de eliberarea facturilor fiscale. Participanții la seminar au fost atenționați despre neeliberarea de către organul fiscal a formularelor tipizate - foi de parcurs, acte de achiziție, bonuri de plata -, și modalitatea de primire a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor tipizate de sine stătător.

via | fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.