29
12 2015
1253

IFS Ialoveni recurge la aplicarea de sechestru

Pe data de 18 decembrie 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni a desfășurat un seminar cu contribuabilii din satul Carbuna, la care auditoriul a fost informat despre principalele modificări ale legislaţiei fiscale, s-a discutat modul de stabilire a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr.47 din 27.03.2014. Pe data de 22 decembrie 2015 a fost convocat un alt seminar, cu agenţii economici nou-înregistraţi din raionul Ialoveni, în baza Ghidului asistenţă în lansarea afacerilor. Totodată, cei prezenți au mai fost informați despre modificările legislaţiei fiscale. În perioada de referinţă, colaboratorii Direcţiei Administrare Fiscală au efectuat două vizite fiscale consultative, cu înregistrarea a doi agenţi economici în calitate de plătitor al TVA. A fost întocmit un act de control în legătură cu prezentarea tardivă a dărilor de seamă fiscale şi 10 acte de control la persoane fizice, pentru prezentarea tardivă a declaraţiilor privind impozitul pe venit. Au fost calculate impozite, amenzi şi majorări de întârziere în sumă de 5,1 mii lei. Totodată, colaboratorii Direcţiei Control Fiscal a IFS Ialoveni au efectuat 13 controale fiscale, din care 4 – la cererea agentului economic, în legătură cu lichidarea întreprinderii, 8 - prin metoda verificării tematice și un control total. Pe data de 18 decembrie 2015, în ziarul raional „Ora locală” au fost publicate trei articole, în care contribuabilii au fost informaţi referitor la prevederile Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006, în baza explicaţiilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.19/2-469 din 01.10.2015, cât și despre practicarea activităţii legale de întreprinzător, aplicarea clasificației economice noi și a codului IBAN la transferurile naţionale începând cu 1 ianuarie 2016. În perioada de referinţă, colaboratorii Direcţiei Administrare Fiscală au mai efectuat verificări tematice şi controlul taxei de stat la două primării. De asemenea, IFS Ialoveni a aplicat măsuri de executare silită a obligaţiei fiscale şi anume:
  • au fost înaintate 141 de ordine incaso la conturile bancare, în sumă de 16877,1 mii lei;
  • au fost încasate, conform ordinelor incaso, mijloace băneşti în sumă de 501,7 mii lei;
  • au fost blocate conturi bancare la 42 de agenţi economici;
  • au fost încasate mijloace băneşti din casierii la 37 de agenţi economici, în sumă de 63,9 mii lei;
  • a fost aplicat sechestrul bunurilor la doi agenţi economici, în sumă de 98,3 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.