02
07 2015
910

IFS mun. Chișinău: acțiuni conforme legii în teritoriul administrat

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, a efectuat următoarele: În ziua de 26 iunie 2015 funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfăşoară activităţi de fabricare şi comerţ a articolelor din PVC (lambriuri, furtunuri, accesorii ş.a.), în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deţinerea documentelor de provenienţă la materia primă (reziduuri din plastic) ş.a.. Ca rezultat al controalelor fiscale la contribuabilii care desfășoară astfel de activități, s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv: 1 caz de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente şi 1 caz de neţinere a evidenţei contabile conform normelor şi modului stabilit de legislaţie şi de neasigurare a integrităţii documentelor de evidenţă contabilă, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal. Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 55,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 1,0 mii lei. De asemenea, în cadrul controalelor fiscale au fost stabilit mai multe încălcări a legislației în vigoare, după cum urmează: lipsa autorizaţiei de funcţionare, folosirea muncii „la negru” fără documentarea, conform cerinţelor legislaţiei, a raporturilor de muncă cu personalul angajat, constatarea lipsurilor de stoc a producţiei finite, fals în documente de provenienţă la materia primă (reziduuri din plastic) ş.a. Despre încălcările depistate au fost informate organele competente în vederea întreprinderii tuturor acțiunilor prevăzute de Lege, iar de către organul fiscal, sub prisma aspectelor expuse mai sus, va fi examinată oportunitatea instituirii posturilor fiscale la contribuabilii care au săvârșit în mod fraudulos încălcări ale legislației în vigoare. Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.