03
07 2015
1247

IFS mun. Chișinău: eficiență a controalelor fiscale

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele. În ziua de 02 iulie 2015 funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul comerţului de băuturi răcoritoare (cvas), în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deţinerea documentelor de provenienţă la produsul supus comercializării etc. Controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la 14 puncte comerciale (tarabe) a contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 13 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 3 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • 5 cazuri de încălcare a prevederilor art.161 alin.(8) din Codul Fiscal prin neprezentarea autorității fiscale a informațiilor inițiale cu privire la constituirea subdiviziunilor sale (tarabe comerciale);
  • 1 caz de încălcare a prevederilor art.8 alin.(2) lit. h) din Codul Fiscal prin neprezentarea de explicații, date informații și documente necesare autorității fiscale, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 155,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 146,0 mii lei.
Concomitent, în cadrul controalelor fiscale a fost stabilită încălcarea prevederilor art.18 alin.2 și art. 21 alin.1 din Legea nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior” prin comercializarea băuturilor răcoritoare (cvasului) fără dovada originii şi a provenienţei mărfii, ca urmare fiind întocmite procese-verbale, potrivit prevederilor art. 265 din Codul Contravențional al RM. De asemenea, de către organul fiscal, în baza proceselor verbale cu privire la contravenţie, în 14 cazuri au fost ridicate obiectele care au servit la săvârşirea contravenţiei (tarabe comerciale). Reamintim că Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.