05
06 2015
1258

IFS mun. Chișinău: eforturi susținute de asigurare a majorării gradului de încasări

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, în zilele de 22 și 29 mai curent a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerț a materialelor de construcție pe str. Calea Basarabiei, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. Drept rezultat al acestor verificări, s-au constatat încălcări ale legislației fiscale, respectiv:
  • 5 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și control și 5 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 4 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 7 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare;
  • 7 cazuri de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite procese-verbale, potrivit prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul Contravențional al Republicii Moldova.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 119,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 25,0 mii lei. În același timp, IFS mun.Chişinău, având ca obiectiv prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în zilele respective a exercitat controale fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activităţi de comerţ cu bunuri şi prestări servicii în hale comerciale din str. V. Bâcului nr.5/1, în rezultat fiind stabilite multiple încălcări ale legislației fiscale, după cum urmează:
  • 8 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, fiind încălcate prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 11 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 9 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare,
  • pentru care urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 140,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 13,5 mii lei.
Ideea asupra căreia insistă Serviciul Fiscal de Stat este că el nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încrederea și susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea cazurilor de încălcare a legislației și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.