08
07 2015
932

IFS mun. Chișinău: întru eficientizarea activității

Întru eficientizarea activității Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul perioadei 26 iunie - 02 iulie 2015, IFS pe mun. Chișinău a întreprins următoarele activități:
  • a fost continuată promovarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistența la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii avantajelor urmare a conectării la serviciile fiscale electronice. De asemenea, a fost efectuată etapa inițială de abonare a contribuabililor la modulul „Abonare” la serviciul ,,Diseminare mesaje” direct în incinta DAF-urilor;
  • a fost asigurată popularizarea termenului de prezentare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, dreptului de beneficiere la reducerea cu 15% din suma acestuia, de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, precum și antrenarea voluntarilor pentru repartizarea fanioanelor în locuri publice și în lădițele poștale;
  • de către DAF Ciocana a fost organizat un seminar în incinta Preturii sect. Ciocana cu tematica „Modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților în urma modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 și Legea nr.108 din 28.05.2015”, care a mai inclus: calcularea și achitarea impozitului pe venit din activitatea operațională; Buletinul informativ - aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală, la legislația muncii în scopul minimizării fenomenului achitării salariilor „în plic” și „muncii la negru”; utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; SIA „e-Factura”; oportunitățile SIA „Diseminare mesaje”;
  • angajații IFS mun. Chișinău au participat la desfășurarea evenimentului organizat de SFS în colaborare cu Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, destinat aniversării a 25 de ani de activitate a Serviciului Fiscal de Stat - Cupa Șefului SFS la jocuri intelectuale, ediția a II-a, concursul ,,Ce? Unde? Când?”. A fost organizat un concurs și pentru cei mici „Impozitele cu ochii copiilor”, în cadrul căruia aceștia și-au demonstrat cunoștințele și imaginația, reflectate în desene. De asemenea, cei prezenți au fost invitați la Târgul locurilor de muncă, la care le-a fost oferită informația necesară despre locurile vacante, condiții și beneficii;
  • cu prilejul aceleiași sărbători, atât la IFS mun. Chișinău, cât și la DAF-le administrate, pe 02 iulie curent a fost organizată „Ziua ușilor deschise”, în cadrul căreia toți doritorii au avut posibilitatea de-a vizita Inspectoratul, de-a se familiariza cu activitatea zilnică a angajaților SFS, de a participa la discuții pe diferite tematici aferente domeniului, precum și de-a fi abonați la modulul „Diseminare mesaje” și familiarizați cu serviciile fiscale electronice.
Pentru perioada 03 – 09 iulie curent sunt programate următoarele acțiuni:
  • în scopul îmbunătățirii imaginii SFS, în raport cu contribuabilii, în vederea eficientizării activității SFS, Direcțiile administrare fiscală din raza municipiului Chișinău de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, precum și prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, vor continua popularizarea informației aferente conectării la serviciile electronice și modului de calculare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015;
  • va continua promovarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistență la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, informării asupra beneficierii avantajelor, urmare a conectării la serviciile fiscale electronice;
  • DAF Botanica, urmare a alegerilor locale desfășurate, va organiza o masă rotundă cu Primăria or. Sângera, la care vor fi luate în dezbatere acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea conlucrării eficiente de comun pe viitor.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.