03
11 2015
947

IFS mun. Chișinău referitor la SIA „Diseminarea mesajelor"

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează asupra posibilităţii recepţionării în timp real a informaţiilor, mesajelor prin intermediul modulului „Abonare" din SIA „Diseminarea mesajelor": Pentru persoane juridice:
 • Calendarul fiscal;
 • Buletinul informativ al actelor legislative şi normative;
 • Notificarea privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale;
 • Noutăţi fiscale care ţin de activităţile actuale ale SFS;
 • Notificarea privind neprezentarea dărilor de seamă care va conţine date privind dările de seamă;
 • Notificarea despre obligaţiile agenţilor economici faţă de buget.
Pentru persoanele fizice:
 • Calendarul fiscal;
 • Buletinul informativ al actelor legislative şi normative;
 • Notificarea privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale;
 • Noutăţi fiscale care ţin de activităţile actuale ale SFS;
 • înştiinţarea despre necesitatea depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit;
 • Notificarea despre nedepunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit;
 • Notificarea despre obligaţiile persoanelor fizice-cetăţeni faţă de buget (restanţă sau supraplată).
Pentru a vă abona, urmează să accesaţi pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, alegeţi căsuţa „Diseminare mesaje" şi înregistraţi adresa D-voastră de e-mail, la care doriţi să primiţi notificările. Atenţionăm, că urmează să confirmaţi mesajul recepţionat la adresa electronică, în termen de 72 ore. Informaţii suplimentare privind serviciile fiscale electronice le puteţi obţine accesând portalul www.servicii.fisc.md sau apelând Centul unic de Apel la numărul de telefon (0 80001525).

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.