11
05 2015
1303

IFS mun. Chișinău: supraveghere asupra respectării legislației fiscale

Potrivit programului său de activitate, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău a desfășurat în perioada 04-08 mai curent 5 seminare, inclusiv unul destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: principiile de determinare a obligațiilor fiscale, prezentarea dărilor de seamă, drepturile și obligațiunile contribuabilului; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezente în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; contractarea și utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; contravențiile administrative; aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală; consecințele achitării salariului „în plic”; aspecte ale utilizării MCC și responsabilitatea contribuabililor pentru neutilizarea acesteia; registrul general electronic al facturilor fiscale; modalitatea înregistrării, stopării activității și lichidării întreprinderilor; Calendarul fiscal al contribuabilului; studierea actelor legislative și normative noi; baza generalizată a practicii fiscale; conținutul ultimei ediții a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; modificările operate în legislația fiscală, alte acte legislative în vigoare; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015. Au mai fost desfășurate 12 seminare de instruire internă, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: studierea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 cu modificările și completările ulterioare; particularitățile aplicării Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, reținerea impozitului la sursa de plată, dările de seamă aferente; regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; particularitățile aplicării prevederilor art.125 din Codul Fiscal; Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică; HG nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională; Secretul fiscal și furnizarea informației deținute de Serviciul Fiscal de Stat; procedura de înregistrare a subdiviziunilor; răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare/modificare a subdiviziunilor; termenele de prescripție pentru determinarea, stingerea obligației fiscale; modalitatea înregistrării, stopării activității și lichidării întreprinderilor; obligațiile fiscale ale agenților economici antrenați în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională; modalitatea pregătirii materialelor pentru executarea silită, luarea la evidență specială a obligației fiscale a persoanelor fizice cetățeni; studierea actelor legislative și normative noi; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS; Buletinul informativ; Baza generalizată a practicii fiscale; modificările operate în legislația fiscală, alte acte legislative în vigoare; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015. În cadrul activității funcționarilor fiscali în sectorul de administrare fiscală a fost promovat legislația fiscală în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistență la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii de avantaje ca urmare a conectării la serviciile fiscale electronice De asemenea, au mai fost organizate două ședințe cu reprezentanții entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili TVA, 5 ședințe de conformare benevolă. Totodată, au fost efectuate 43 vizite fiscale, inclusiv: la agenții economici înregistrați în calitate de contribuabil TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a verificării Registrului general electronic al facturilor fiscale, urmare a analizei economic-financiare a activității acestora. Au mai fost desfășurate 3 ședințe privind audierea restanțierilor de comun cu CNAS, CNAM, preturile din sector cu participarea a 16 agenți economici restanțieri, cărora li s-a acordat termen de achitare a restanței pe care o înregistrează. Drept urmare, 2 dintre aceștia aut achitat la buget 18,0 mii lei. Au fost întreprinse alte acțiuni legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării tematice și operative, inclusiv: la comercianții ce desfășoară comerț stradal (între care și cei care comercializează citrice), în incinta piețelor, centrelor comerciale, la comercianți cu flori, la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, transportului auto de călători (taxi), jocurilor de noroc, reparație auto, reparația tehnicii, reparația hainelor, servicii de turism, farmacii, frizerii, unități de schimb valutar, precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS. Astfel, au fost efectuate 202 controale fiscale, în cadrul cărora s-au stabilit 22 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 112,0 mii lei și 183 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 302,2 mii lei. În cadrul verificărilor au fost întocmite 2 procese-verbale privind ridicarea corpurilor delicte (sticle cu băutură alcoolică). Materialele urmează a fi remise în instanța de judecată.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.