02
07 2015
1560

IFS pe mun. Chişinău: Comunicat informativ

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu 01 iulie 2015, de comun cu reprezentanţii Preturii sectorului Centru şi al Inspectoratului Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va iniţia efectuarea controalelor fiscale pe străzile adiacente pieţei centrale din municipiul Chişinău în vederea anihilării comerţului stradal ilicit. Astfel, din data respectivă inspectorii fiscali vor efectua controale fiscale orientate spre verificarea contribuabililor ce comercializează mărfuri fiind pus accentul pe combaterea comerţului ilicit, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege în perimetrul pieţii centrale, pe străzile: Bulgară, Armenească M. Varlaam, Tighina, Alexandru cel Bun, Ismail şi bd. Ştefan cel Mare. Luând în considerare cele expuse, atenţionăm asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.