04
07 2014
1444

IFS pe mun. Chişinău va efectua controale fiscale în pieţele capitalei

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu 07 iulie 2014, de comun cu reprezentanţii Direcţiei generale, comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău şi Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău, va iniţia efectuarea controalelor fiscale în pieţele municipiului Chişinău. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează comercianţii din pieţe asupra necesităţii conformării benevole la prevederile legislaţiei în vigoare, cu încadrarea acestora în limitele legale şi anume înregistrarea activităţii sub careva formă organizatorico- juridică. De asemenea, Vă informăm că administratorii pieţelor ce activează în raza mun. Chişinău au fost atenţionaţi anterior asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încredere şi susţinere reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici. Totodată aceştia au fost atenţionaţi şi avertizaţi asupra răspunderii în conformitate cu legislaţia în vigoare, în urma nerespectării prevederilor acesteia şi/sau în urma practicării activităţii de întreprinzător ilegale. Administratorii pieţelor au fost chemaţi să prevină şi să evite activitatea neînregistrată sub careva dintre formele organizatorice-juridice ale persoanelor fizice, fiindu-le acordat un termen rezonabil pentru efectuarea inventarierii celor ce activează pe teritoriul pieţei subordonate.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.