01
11 2014
1514

IFS pe mun. Chișinău identifică contribuabilii ce nu-şi onorează obligațiunile faţă de stat

Întru asigurarea executării conforme a Planului de acţiuni aprobat pentru anul 2014 şi anume asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile comunică că, în zilele de 10.10.2014 şi 29.10.2014 de către colaboratorii IFS mun. Chișinău au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activitate în două piețe din mun. Chişinău. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 20 cazuri de neutilizare a maşinilor de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar şi 1 caz de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în lipsa maşinii de casă şi control, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 6 cazuri de neasigurare a bilanţului numerarului în maşină de casă şi control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar. De menţionat că într-un caz a fost stabilit excedent de numerar nejustificat documentar în sumă de 19,0 mii lei;
  • 8 cazuri de neprezentare la prima cererea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • 1 caz de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmit proces-verbal conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 217,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 21,2 mii lei. De asemenea, Vă informăm că, administratorii piețelor au fost atenționați asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.