04
02 2015
1254

IFS pe mun. Chișinău în conformează pe restanțieri

În perioada 26 – 31 ianuarie 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a continuat să activeze eficient în scopul conformării voluntare a agenților economici și extinderii bazei fiscale. Astfel, au fost desfăşurate 5 seminare, inclusiv 3 seminare destinate contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Aspecte privind iniţierea activităţii de întreprinzător prezentate în Ghidul de asistenţă în lansarea afacerii; Instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Principiile de determinare a obligaţiilor fiscale; Prezentarea dărilor de seamă (în termen, cu întîrziere, repetat etc.); Drepturile şi obligaţiunile contribuabililor; Contravenţiile administrative; Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare; Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA; Contractarea şi utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili, inclusiv conectarea gratuită a persoanelor fizice la serviciul „Declaraţie electronică”, oferirea declaraţiei precompletate, posibilitatea de vizualizare a obligaţiunilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioadele precedente; Abonarea la „Diseminarea mesajelor”; Utilizarea serviciilor fiscale informaţionale în scopul evitării relaţiilor cu firmaele „fantome”; Aspecte ce ţin de conformarea voluntară la prevederile legislaţiei fiscale referitoare la asigurarea transparenţei în activitate; Asigurarea aplicării MCC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar; Aspecte ce ţin de conformarea voluntară cu legislaţia muncii în vederea preîntîmpinării achitării salariilor „în plic” şi „muncii la negru”; Consecinţele achitării salariilor „în plic”; Particularităţile aplicării Titlului VIII al Codului Fiscal; Modul de întocmire şi prezentare a dării de seamă TRN15; Baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informative al Serviciului Fiscal de Stat; Monitoringul noutăţilor actelor legislative şi normative; Plus de aceasta, au mai fost desfăşurate 14 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Particularităţile aplicării Titlului VIII al Codului Fiscal; Modul de întocmire şi prezentare a dării de seamă TRN15; Aspecte ale testării integrităţii profesionale; Codul etic al funcţionarului fiscal; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Calendarul fiscal al contribuabilului; Întocmirea şi remiterea materialelor organelor de anchetă; Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe; Regulamentul privind inventarierea; Particularităţile aplicării adaosului comercial la produsele social importante şi modalitatea reflectării acestuia în facturile fiscale; Principiile de desfăşurare a activităţii prin instalarea şi asigurarea posibilităţii de achitare a plăţilor prin intermediul terminalelor POS; Formularul-tip al statutului de personal; Întocmirea planului de achiziţionare a mărfurilor conform HG nr.1404 din 10.12.2008; Legea nr.161 din 18.07.2014 privind administratorii autorizaţi; Studierea recomandărilor metodice şi a scrisorilor parvenite din partea IFPS; În perioada de raportare, au mai fost desfăşurate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor economice care au depus cereri de înregistrare în calitate de plătitori ai TVA și o şedinţă de conformare benevolă. Totodată, au fost efectuate 65 de vizite fiscale, inclusiv în următoarele cazuri: la agenţii economici înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, la modificarea adresei juridice şi/sau fondatorilor, urmare a solicitării facturilor fiscale, urmare a verificării operaţiunilor import-export, urmare a analizei economico-financiare a activităţii acestora. De asemenea, au fost organizate două şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu reprezentanții CNAS, CNAM și a Preturii din sector, cu participarea a 13 agenţi economici restanţieri, în urma cărora 10 agenţi economici au achitat la buget 800,6 mii lei. În perioada menționată, au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării faptice şi operative, inclusiv în incinta pieţelor, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul transportului auto de călători (taxi), reparații auto, farmacii, precum şi în baza petițiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat etc. Astfel, au fost efectuate 55 de controale fiscale, în timpul cărora au fost stabilite 18 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 152,0 mii lei şi 38 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă 26,9 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.