23
03 2015
1142

IFS pe mun. Chișinău: nu doar sancțiuni, ci și inițiere

În perioada 16-20 martie curent Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a desfășurat 5 seminare, inclusiv unul destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; aspecte privind inițierea activității de întreprinzător, prezentate în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; consecințele achitării salariului „în plic”; asigurarea aplicării MCC în cazul efectuării tranzacțiilor în numerar, aspecte ce țin de utilizarea acesteia; răspunderea pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dărilor de seamă fiscale; aspecte ce țin de conformarea voluntară cu legislația fiscală referitoare la asigurarea transparenței în activitate; contractarea și utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; particularitățile completării Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele juridice; sancțiunile fiscale și administrative ce pot fi aplicate de organul fiscal; studierea actelor legislative și normative noi; Calendarul fiscal al contribuabilului; baza generalizată a practicii fiscale; conținutul ultimei ediții a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; De asemenea, a organizat 6 seminare de instruire internă, în cadrul cărora au fost abordate ca teme: HG nr.1404 din 30.12.2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către entitățile administrației publice; HG nr.1362 din 22.12.2005 privind Normativele vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu; a fost desfășurat Atelierul de lucru „Întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanelor fizice”; discutate obligațiile fiscale ale agenților economici care desfășoară activitate de comerț cu aplicarea Legii nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”; prevederile Legii nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită al funcționarului public; ordinul IFPS nr.396 din 13.03.2014 cu privire la conflictul de interese; modul de determinare a obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit de către cetățeni, persoane fizice și juridice ce practică activitate profesională și care practică activitate de întreprinzător. În același context, au fost studiate actele legislative și normative noi; luate în dezbatere Calendarul fiscal al contribuabilului; baza generalizată a practicii fiscale; conținutul ultimei ediții a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS. Două ședințe au fost dedicate reprezentanților entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, altele două vizând conformarea benevolă. Totodată, au fost efectuate 51 vizite fiscale, inclusiv: la agenții economici înregistrați în calitate de contribuabili TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a verificării Registrului general electronic al facturilor fiscale sau analizei economice-financiare a activității acestora, urmare a interpelărilor parvenite din partea altor IFS teritoriale. Au mai fost întreprinse măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării faptice și operative, inclusiv: la comercianții ce desfășoară comerț stradal, în incinta piețelor, la comercianții cu flori, citrice, la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, schimbului valutar, frizerii, parcări, spălătorii auto, transport auto de călători (taxi); precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS. Astfel, au fost efectuate 114 controale, la care s-au stabilit 16 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 103,0 mii lei și 75 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 49,7 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.