29
09 2014
1397

IFS pe mun. Chișinău promovează acțiuni de majorare a bazei impozabile

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 24.09.2014 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. Controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la 9 subdiviziuni a contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 6 cazuri de neutilizare a maşinilor de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar;
  • 8 cazuri de neasigurare a bilanţului numerarului în maşină de casă şi control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 4 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare, fapt pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 110,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 9,0 mii lei.
Concomitent, Vă informăm că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.