30
03 2015
1019

IFS pe mun. Chișinău: registru larg de activități

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău și-a programat activitatea în perioada 23–27 martie astfel încât să cuprindă întreg spectrul atribuțiilor ce-i revin. În context au fost desfășurate 3 seminare destinate contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: principiile de determinare a obligațiilor fiscale, prezentarea dărilor de seamă, drepturile și obligațiunile contribuabilului; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; contravențiile administrative; stingerea obligației fiscale prin compensare; condițiile înregistrării în calitate de plătitor al TVA; aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezentate în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; contractarea și utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală referitoare la asigurarea transparenței în activitate; consecințele achitării salariului „în plic”; asigurarea aplicării MCC în cazul efectuării tranzacțiilor în numerar; monitorizarea noutăților actelor legislative și normative; Calendarul fiscal al contribuabilului; baza generalizată a practicii fiscale; conținutul ultimei ediții a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ. De asemenea, au fost desfășurate 11 seminare de instruire internă, în cadrul cărora au fost dezbătute ca teme: particularitățile calculării și achitării taxelor locale conform deciziilor adoptate de către organele administrației publice locale; aspecte privind aplicarea impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător; regimul fiscal în cazul lichidării agenților economici; particularitățile determinării obligațiilor fiscale la lichidarea agenților economici și anularea înregistrării ca plătitor al TVA; metode indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice; Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat; Instrucțiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcționarului public; administrarea taxelor rutiere; examinarea prevederilor Codului Civil al RM; monitorizarea noutăților actelor legislative și normative; Calendarul fiscal al contribuabilului; baza generalizată a practicii fiscale; conținutul ultimei ediții a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS. O altă acțiune care s-a înscris în registrul de activități a fost promovarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistența acestora la locul de activitate, în scopul conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii de avantaje ca urmare a conectării la serviciile fiscale electronice. 2 ședințe au avut loc cu reprezentanți ai entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili TVA, au fost efectuate 50 vizite fiscale. Totodată, au fost organizate 2 ședințe de comun cu Pretura sect. Râșcani, în incinta piețelor din subordine, în cadrul cărora comercianții au fost familiarizați cu prevederile legislației fiscale, cu aspectele și beneficiile conformării fiscale voluntare. Ei au mai fost avertizați asupra răspunderii în conformitate cu legislația în vigoare, drept rezultat al nerespectării acesteia și/sau în urma practicării activității de întreprinzător ilegale. Au fost operate audieri ale restanțierilor de comun cu CNAS, CNAM, preturile din sector cu participarea a 9 agenți economici restanțieri, în urma cărora, de către aceștia, au fost achitate la buget 200,0 mii lei. IFS pe mun. Chișinău a mai întreprins un șir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării camerale, faptice și operative. Astfel, au fost efectuate 93 controale fiscale, la care s-au stabilit 22 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 183,0 mii lei și 64 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 44,6 mii lei. În cadrul controalelor au fost întocmite procese-verbale privind ridicarea corpurilor delicte, și anume au fost ridicate 31 cântare electrice. Materialele urmează a fi remise în instanța de judecată. În acest sens, segmentul pe care s-a pus un accent deosebit a fost verificarea activității agenților economici și persoanelor fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător în domeniul comercializării florilor cu întreprinderea măsurilor de stopare a activității ilicite. Respectiv, au fost verificați comercianții din cadrul a 21 de piețe, fiind aplicate sancțiuni administrative la 26 persoane fizice și 7 persoane juridice, cu perfectarea proceselor-verbale cu privire la contravenție; au fost întocmite 3 acte de control privind nerespectarea legislației fiscale și sigilate 8 gherete de către Direcția administrare fiscală Botanica.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.