03
04 2015
1020

IFS pe mun. Chișinău: unitate de transport ridicată pentru contravenție

IFS pe mun. Chișinău în data de 02.04.2015 a organizat un șir de acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului cu citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. De asemenea, în cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerțului ilicit cu citrice, ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, în 1 caz de desfășurare a activității fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege, de către organul fiscal, în baza procesului-verbal cu privire la contravenție, a fost ridicată o unitate de transport, care a constituit obiectul contravenției. Luând în considerare faptul că rezultatele controalelor denotă amplificarea activității ilicite de comerț cu citrice, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat vor fi orientate și în continuare spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activitate în domeniul respectiv.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.