01
11 2013
1544

IFS pe municipiul Chișinău promovează acțiuni de conformare benevolă în piețele din capitală

În scopul sporirii eficienţei administrării fiscale, depistării şi neadmiterii cazurilor de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, precum şi în scopul educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la onorarea obligațiilor fiscale, în perioada 21 – 27 octombrie 2013, Direcţiile de administrare fiscală din municipiul Chişinău au desfăşurat seminare informative cu deţinătorii de patente din pieţele municipiului.

În cadrul acestor întrevederi titularii de patentă au fost familiarizați cu prevederile Legii cu privire la patenta de întreprinzător, genurile de activitate permise a fi desfăşurate în baza acesteia, necesitatea înregistrării într-o formă organizatorico – juridică, în cazul depăşirii venitului din vânzări de 100 000 lei într-o perioadă de 12 luni consecutive, precum și cu cerinţele de eliberare şi prelungire a patentei.

În același timp, deținătorii de patente au fost atenţionaţi asupra răspunderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul nerespectării prevederilor acesteia şi/sau în urma practicării activităţii de întreprinzător ilegale. Întrunirile au inclus atît prezentarea informaţiei pe marginea subiectelor abordate, cît şi acordarea răspunsurilor şi explicaţiilor la întrebările adresate de către participanți, precum şi luarea de atitudine asupra unor neclarităţi în cadrul legislaţiei fiscale care urmează a fi elucidate pe parcurs.

În final, participanţii au salutat iniţiativa inspectorilor pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi de informare şi educare, menționând caracterul deschis și constructiv al discuţiilor și au optat pentru continuarea acestora. Astfel de discuții vor soluţiona favorabil problema deţinătorilor de patente, fapt care va conduce la asigurarea unui număr mare de cetăţeni cu posibilitatea de a-şi dobândi pe cale legală un trai decent, iar banii care vor fi plătiţi pentru patente să fie direcţionaţi spre completarea bugetului de stat.

Ulterior au fost susţinute discuţii și cu administratorii pieţelor, în cadrul cărora au fost atenționați despre răspunderea pe care o poartă în cazul desfășurării ilicite a activităţii de întreprinzător de către locatorii pieţii, în urma încheierii contractelor de arendă şi cu persoanele ale căror activitate nu este înregistrată.

via www.fisc.md

4 imagini

  • Conformare benevolă în piețele din capitală
Image 1 of 4
  • Conformare benevolă în piețele din capitală
Image 2 of 4
  • Conformare benevolă în piețele din capitală
Image 3 of 4
  • Conformare benevolă în piețele din capitală
Image 4 of 4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.