06
11 2013
1249

IFS pe raionul Făleşti acţionează în consens cu Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013

Pe 25 octombrie 2013, IFS pe raionul Făleşti a organizat un seminar cu agenţii economici nou-înregistraţi. În cadrul seminarului contribuabilii au fost familiarizaţi cu prevederile legislaţiei fiscale ce ţin de sistemul impozitelor şi taxelor, le-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile contribuabililor, normele generale de administrare fiscală, precum şi unele aspecte de desfăşurare a activităţii de întreprinzător. Contribuabililor nou-înregistraţi li s-a adus la cunoştinţă disponibilitatea de oferire a consultaţiilor prin intermediul biroului de consultanţă şi de informare a contribuabilului în domenii ce ţine de competenţa organului fiscal teritorial. La 1 noiembrie curent a avut loc o şedinţei comună de lucru cu participarea inspectorilor fiscali responsabili de lucrul cu persoanele fizice din cadrul inspectoratului şi 33 de perceptorii fiscali din cadrul Serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale, din cadrul primăriilor raionului. În cadrul şedinţei au fost puse în discuţii mai multe chestiuni, printre care trendul încasărilor şi mărimea restanţelor pe impozite şi taxe care sunt calculate de SCITL, cu analiza situaţiei pe fiecare primărie în parte, modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale faţă de persoanele fizice-cetăţeni restanţieri, care urmează a fi întreprinse în comun cu organul fiscal, precum şi metodologia şi etapele de exercitare a procedurii în ordonanţă simplă în cazul imposibilităţii executării silite a obligaţiilor calculate de serviciu. De asemenea, au fost aduse la cunoştinţă măsurile ce se întreprind şi care urmează a fi întreprinse de către organul fiscal, inclusiv în comun cu SCITL, întru combaterea activităţilor ilicite de întreprinzător şi acţiunile de majorare a bazei impozabile la bugetele locale. Cu referire la Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013, perceptorilor le-a fost descris principiul „Funcţionarul fiscal în serviciul contribuabilului”, necesitatea revizuirii tratamentelor existente a contribuabililor, fiind menţionată, în mod special, adoptarea unor noi abordări a contribuabililor, prin lansarea dialogului partenerial „de la egal la egal”. În vederea susţinerii sistemului de impozitare, au fost puse în discuţie problemele implementării Legii privind monitoringul bunurilor imobile, în special în cazul interacţiunii primăriilor cu organelor cadastrale teritoriale în vederea actualizării datelor privind bunurile imobile, problemele în lucru cu SIA ”Cadastru fiscal” etc.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.