02
02 2015
1286

IFS pe U.T.A. Găgăuzia își propune să gestioneze cât mai eficient arealul economic administrat

Este de datoria fiecărui angajat al Serviciului Fiscal de Stat să se implică consacrat în proiectul de reformare şi modernizare a SFS, obiectivele pentru anul în curs urmărind gestionarea fiscală cât mai eficientă a arealului economic administrat, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul şedinţei Comisiei de evaluare a performanţelor colective a IFS pe U.T.A. Găgăuzia. În cadrul şedinţei au fost discutaţi indicatorii de performanță ce țin de încasările la BPN, dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantomă, eficiența posturilor fiscale, rezultatele controalelor fiscale efectuate etc., precum și au fost discutate problemele cu care se confruntă IFS pe U.T.A. Găgăuzia în procesul de administrare fiscală. La şedinţa Comisiei de evaluare a performanţelor colective IFS pe U.T.A. Găgăuzia, obţinute pe parcursul semestrului II al anului 2014, Ion Prisăcaru a punctat necesitatea extinderii bazei de impozitare, acţiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoţite de acţiuni severe de sancţionare a contribuabililor care se eschivează intenționat și sistematic de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesară, a declarat Şeful SFS, extinderea bazei de impozitare, acţiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoţite de acţiuni severe de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesar ca aceste cazuri să ajungă în instanță, să se procedeze la executarea silită a restanţelor acestor contribuabili şi, pentru a stinge datoriile la Buget, să fie vândute bunurile sechestrate. În acest context, Ion Prisăcaru a mai specificat că este necesară eficientizarea activităţii IFS pe U.T.A. Găgăuzia, creşterea randamentului urmând să fie realizată şi prin revizuirea politicilor aplicate unor categorii de contribuabili, prin eliminarea neclarităţilor de ordin legislativ, prin creşterea profesionalismului angajaţilor Fisc-ului, prin promovarea unor politici moderne de gestionare fiscală etc.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.