23
12 2015
701

IFS Sângerei aplică amenzi celor ce nu se conformează voluntar

Inspectoratul Fiscal de Stat Sângerei a efectuat, în perioada 14.12.2015 – 20.12.2015, cinci controale fiscale prin metoda de contrapunere, un control fiscal faptic și 19 controale fiscale tematice.

În cadrul a șase controale fiscale camerale au fost aplicate sancțiuni sub formă de avertisment, iar în cadrul a două controale fiscale operative au fost întocmite două acte, pentru încălcarea art. 254 (2) al Codului fiscal, un proces-verbal cu privire la contravenție, pentru încălcarea art. 263 (1) al Codului contravențional și două procese-verbale cu privire la contravenție, pentru încălcarea art. 293 (4) al Codului contravențional.

În cazul unui post fiscal, contribuabilul nu a prezentat funcţionarilor fiscali responsabili de monitorizarea postului fiscal mobil facturi fiscale, în sumă de 211334,00 lei. Conform prevederilor art. 257(5) din Titlul V al Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.97, pentru această încălcare a fost aplicată o amendă în mărime de 211334,00 lei.

Pentru prevenirea și recuperarea restanțelor la BPN, au fost înaintate ordine incaso în sumă de 204,5 mii lei, fiind deja încasați în numerar 57,3 mii lei. De asemenea, au fost suspendate șase conturi bancare, la trei agenți economici ce au admis restanțe.

Pe data de 18 decembrie 2015 a fost desfășurat un seminar cu contribuabili nou-înregistrați, care au fost informați despre imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum și despre neasigurarea de către Serviciul Fiscal de Stat, începând cu 01.01.2016, a contribuabililor cu formulare.

De asemenea, au fost studiate prevederile Ordinul Ministerului Finanțelor al RM, nr. 180 din 12.10.2015, cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorial al Ministerului Finanțelor în anul 2016. Plus de aceasta, s-a mai discutat modul și termenii de prezentare a dărilor de seamă, încadrarea legală în câmpul muncii a persoanelor antrenate în activitatea întreprinderii, precum și utilizarea mașinilor de casă și control și modul de completare a registrului mașini de casă și control.

În perioada 07.12.2015–13.12.2015 au fost eliberate șase patente, au fost prelungite 30 de patente de întreprinzător, în sumă totală de 8516, 80 lei, iar agenților economici cu statut de întreprindere individuală le-au fost remise 128 de scrisori de conformare, pentru a prezenta darea de seamă UNIF 14.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.