30
10 2013
1967

În atenția contribuabililor!

Stimaţi agenţi economici, INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT (IFPS) aduce la cunoştinţă Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 117 din 06.08.2013 “privind modificarea alineatelor 5 şi 6 al pct.5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” publicat în Monitorul Oficial Nr. 198-204, art Nr : 1373 la data de 13.09. 2013, cu următorul cuprins:
  • „Dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă subiecţilor impozabili cu TVA care se conformează următoarelor cerinţe:
  • existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară;
  • eliberarea unui număr mai mare de 1 000 exemplare de facturi fiscale, pe parcursul unei perioade fiscale;
  • cifra de afaceri să depăşească 1.000.000 lei pe lună.
  • Agenţii economici care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale sunt privaţi de acest drept:
  • în cazul în care nu se respectă cerinţele stabilite la prezentul punct pentru acordarea dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale;
  • în cazul în care contribuabilul nu asigură transparenţa ţinerii evidenţei contabile.”
Totodată, IFPS reaminteşte că, conform Ordinului IFPS Nr. 871 din 28.10.2011, Cererile privind beneficierea dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, se examinează de două ori pe an, cele depuse pînă la 1 noiembrie, cu aprobarea listei pentru anul viitor pînă la 1 decembrie şi cele depuse după 1 noiembrie pînă la 1 iunie, cu aprobarea listelor suplimentare pentru anul curent pînă la 1 iulie. Astfel, contribuabilii care doresc să beneficieze de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale în anul 2014, sînt obligaţi să se adreseze la IFPS cu cerere de formă liberă pînă la 1 noiembrie 2013.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.