22
04 2015
1104

În pas cu funcționalitatea legii și a propriei exigențe

În perioada 13-17 aprilie curent Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a desfășurat 3 seminare, inclusiv 1 seminar destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezentate în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; impozitarea nerezidenților și aplicarea tratatelor internaționale; venitul nerezidenților obținut în RM; impozitarea venitului nerezidenților obținut de la alte persoane rezidente; trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate; aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală; alte teme. De asemenea, au fost desfășurate 4 seminare de instruire internă, în cadrul cărora au fost abordate: tipurile de încălcări fiscale și răspunderea pentru ele; prevederile Legii nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale, Indicația IFPS nr.82 din 31.07.2014 cu privire la testarea integrității profesionale; Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 cu modificările și completările ulterioare; particularitățile eliberării și prelungirii patentei; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS; Buletinul informativ. În cadrul activității funcționarilor fiscali în sectorul de administrare fiscală a fost promovată legislația fiscală în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistența acestora la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii avantajelor urmare a conectării la serviciile fiscale electronice. Au fost desfășurate 2 ședințe cu reprezentanții entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, 2 ședințe de conformare benevolă. Totodată, au fost efectuate 35 vizite fiscale, inclusiv: la agenții economici înregistrați în calitate de contribuabil al TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a interpelărilor parvenite din partea altor IFS teritoriale; urmare a analizei economic-financiare a activității acestora. A fost organizată, de către DAF Ciocana, 1 ședință de lucru cu participarea perceptorilor fiscali din cadrul Primăriilor orașelor, satelor (comunelor) din raza teritoriului de administrare, cu tematica „Impozitul pe bunurile imobiliare”, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ca: acordarea înlesnirilor; calcularea impozitului pentru anul gestionar 2015; procesarea avizelor de plată; înmânarea în termenul stabilit a avizelor de plată; lărgirea bazei impozabile; acțiunile ce urmează a fi inițiate în privința restanțierilor. Au mai fost organizate 2 ședințe privind audierea restanțierilor de comun cu CNAS, CNAM, preturile din sector cu participarea a 11 agenți economici restanțieri, cărora li s-a acordat termen de achitare a restanței pe care o înregistrează. Urmare, de către 2 dintre aceștia, au fost achitate la buget 302,4 mii lei; Au fost întreprinse o serie de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării faptice și operative, inclusiv: la comercianții ce desfășoară comerț stradal (inclusiv cei ce comercializează citrice), în incinta piețelor, la comercianții cu flori, la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, schimbului valutar, reparației auto, reparației tehnicii, spălătorii auto, frizerii, transport auto de călători (taxi), precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS etc. Astfel, au fost efectuate 89 controale fiscale, în cadrul cărora s-au stabilit 16 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 131,0 mii lei și 58 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 31,7 mii lei, iar suma sancțiunilor aplicate asupra a 14 încălcări contravenționale va fi stabilită în urma întocmirii Deciziilor aferente. În cadrul controalelor menționate au fost întocmite 18 procese-verbale privind ridicarea corpurilor delicte (cântare electrice, licențe). Materialele urmează a fi remise în instanța de judecată.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.