28
09 2016
1915

Încetarea Moratoriului asupra controlului de stat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat şi Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016 a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat, inclusiv fiscale, fapt ce a condiţionat restricţionarea Serviciului Fiscal de Stat în organizarea şi exercitarea controalelor fiscale la contribuabilii ce practică activitatea de întreprinzător. Odată cu încetarea acţiunii moratoriului asupra controlului de stat, începând cu 1 octombrie 2016, Serviciul Fiscal de Stat va reiniția procedura de planificare şi efectuare a controalelor fiscale. În scopul susținerii sloganului promovat – funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului, reiterăm că acțiunile de control fiscal se vor demara exclusiv în temeiul identificării şi analizei riscurilor de neconformare a contribuabililor. În procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru perioadele ulterioare, Serviciul Fiscal de Stat preponderent va ține cont de comportamentul fiscal şi nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei fiscale. Obiectivul primordial al activităților de control stabilit pentru următoare perioadă constituie – depistarea și sancționarea practicării muncii la „negru” și achitării salariilor ,,în plic”. Astfel, vor fi supuşi verificărilor, în mod prioritar, contribuabilii care întrunesc un grad sporit de risc la compartimentul respectiv. SFS menţionează că procedura de inițiere și desfășurare a controalelor este reglementată de prevederile art. 216 din Codul fiscal, conform cărora controlul fiscal la fața locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul. Totodată, potrivit aceluiași articol, la finalizarea controlului fiscal, se va întocmi actul de control fiscal, în care, după caz, vor fi descrise obiectiv, clar și exact încălcările legislației stabilite în timpul desfășurării controlului, iar în cazul depistării vreunei încălcări fiscale va adopta decizia corespunzătoare. Concomitent cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea RM nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat va asigura aplicarea reglementărilor stabilite privind înregistrarea, supravegherea și raportarea controalelor în Registrul de stat al controalelor, în limita competenței, conform modului stabilit de legiuitor.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.