08
05 2013
18689

Informaţii utile privind depunerea declaraţiei pe venitul persoanelor fizice CET08

Campania declarării veniturilor persoanelor fizice a luat start în ianuarie. 31 martie este termenul limită de prezentare a declaraţiilor persoanelor fizice pentru anul 2011 şi pentru achitarea impozitelor aferente. Prezentarea declaraţiei pe venit este obligatorie pentru persoanele care:
 • au obligaţii privind achitarea impozitului sau obţin venit impozabil din alte surse decît salariul; obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
 • obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an;
 • obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 25200 lei pe an doar din plăţile primite conform art. 90 al Codului fiscal.
Impozitul se calculează în funcţie de mărimea veniturilor – 7%, dacă venitul anual nu depăşeşte suma de 25200 de lei şi 18% - pentru venituri mai mari de această sumă.Există cel puţin patru modalităţi de prezentare a declaraţiei pe venit – varianta clasică, pe suport de hîrtie, completată la sediul Inspectoratului fiscal teritorial; pe calculator, în format Excel, care apoi este tipărită, semnată şi prezentată la Inspectoratul fiscal teritorial; „Declaraţia rapidă” şi „Declaraţia electronică”. Totuşi, oricare declaraţie pe venit poate fi completatăavînd doar toate actele necesare:
 • buletinul de identitate;
 • documentele ce confirmă identitatea persoanelor întreţinute;
 • informaţiile privind veniturile obţinute calculate şi achitate în folosul persoanei fizice respective de
 • întreprinderile în care acesta a lucrat sau a prestat servicii diverse;
 • documentele confirmative în cazurile cînd persoana fizică a înregistrat o creştere de capital – la vînzarea unei case sau maşini, de exemplu.
Cei care nu dispun de calculator, conectat la internet, pot să solicite la sediul IFT formularul tradiţional (pe suport de hîrtie) CET 08, să-l completeze pe loc, în baza informaţiilor primite de la angajatori şi să-l depună, semnat. În acest caz, nu uitaţi să luaţi cu Dvs. un calculator pentru a nu greşi sumele de completat în declaraţie. Oricum, inspectorii fiscali au fost de fiecare dată destul de amabili şi mi-au verificat datele pe loc, indicîndu-mi eventuale greşeli. Dacă alegeţi această modalitate de depunere a declaraţiei, nu amînaţi ultimul moment, pentru a evita statul în cozi şi alte neplăceri. Şi încă ceva. Urmînd a fi introdusă în baza de date şi prelucrată, declaraţia pe hîrtie vă permite să recuperaţi eventuala supraplată a impozitului abia către luna august. Marea majoritate a contribuabililor continuă să folosească această modalitate de raportare. Însă, pentru a facilita procedura de depunere a declaraţiei pe venitul persoanei fizice, Serviciul fiscal a lansat şi alte modalităţi de raportare, care devin din ce în ce mai populare. A doua modalitate este descărcarea formularului CET08 de pe site-ul www.fisc.md, în format Excel, care va ncompleta automat, conform unei formule programate, sumele veniturilor, impozitelor, scutirilor calculate în baza datelor introduse în formular. Lucru foarte comod, căci fişierul este salvat pe computer şi completat în voie, în funcţie de viteza cu care angajatorii oferă informaţiile despre venituri. Personal, am folosit această modalitate de mai mulţi ani, deşi nu te scuteşte de o vizită la Inspectoratul fiscal pentru a o depune. În scopul completării acestui formular (CET08), persoanele fizice trebuie să parcurgă următorii paşi: a. Descărcaţi formularul declaraţiei (CET08) de pe portalul www.fisc.md, din compartimentul „Declaraţia persoanei fizice (CET08)”. b. Completaţi formularul declaraţiei. c. Tipăriţi formularul completat. d. Semnaţi formularul tipărit. e. Prezentaţi formularul semnat la organul fiscal pînă la 31 martie 2012. Serviciile de raportare electronică pot fi utilizate de către persoanele fizice în procesul de raportare, reprezentînd şi o modalitate de evitare a problemelor specificate anterior. Deşi nu exclude întîlnirea cu inspectorul fiscal, „Declaraţia rapidă” este o modalitate mai uşoară de completare şi, mai apoi, de prelucrare a datelor privind veniturile şi impozitele achitate, astfel şi supraplata eventuală fiind mai uşor de recuperat. E adevărat, există şi alternativa expedierii prin scrisoare recomandată, prin poştă, iar notificarea privind primirea scrisorii va servi drept dovadă a depunerii declaraţiei. „Declaraţia rapidă” a fost elaborată cu sprijinul Proiectului USAID/BIZTAR, este gratuită şi oferă acelaşi „ajutor” al programului în completarea formularului declaraţiei. Specificul „Declaraţiei rapide” este că programul generează un bar cod, care deţine toată informaţia inclusă în raport, şi care este scanat apoi de inspectorul fiscal şi introdus în baza de date. Un alt plus al acestei modalităţi e că, prin scanarea electronică, se evită şi eventuale greşeli ale operatorului la introducerea informaţiilor în baza de date a Fiscului. Pentru a completa „Declaraţia rapidă” urmează să accesaţi site-ul servicii.fisc.md, să descărcaţi aplicaţia „Declaraţie rapidă” şi să alegeţi formularul necesar, în cazul nostru CET08. Programul foloseşte doar formulare actualizate şi va verifica automat datele. În perioada 2009-2011, conform datelor statistice oferite de către Secţia analiză şi rapoarte a Î.S. „Fiscservinform”, peste 9 mii de persoane fizice au ales să depună rapoartele la Serviciul Fiscal de Stat folosind serviciul „Declaraţie rapidă” (vezi Graficul 1). În total, peste 10 mii de persoane au utilizat serviciul „Declaraţie rapidă”.

Cît priveşte numărul de rapoarte, prezentate de această categorie de contribuabili, în decursul 2009-2011 cifra se ridică la 13473 (sursa: Î.S. „Fiscservinform”). Popularitatea acestei modalităţi de raportare creşte exponenţial dacă în primul an de implementare doar 96 de persoane au folosit acest serviciu, atunci în 2010 numărul utilizatorilor a trecut deja de 4 mii, iar în 2011 s-a dublat.

„Declaraţie electronică” nu prevede cheltuieli suplimentare de timp, bani, etc. Avantajele acestui serviciu se manifestă în posibilitatea de a expedia la orice oră declaraţia către Serviciul Fiscal de Stat, în condiţii de comoditate maximă, cu excluderea erorilor de calcul. Pentru depunerea „Declaraţiei electronice”, utilizatorul trebuie să obţină de la întreprinderea Fiscservinform cheile electronice, care îi autentifică semnătura, ce-i drept fără valoare juridică în raport cu alte instituţii. Contribuabilul obţine semnătura electronică gratuit pentru o perioadă de 5 ani, iar Fiscservinform o autentifică, în calitate de notar electronic. Atenţie, dacă semnătura nu e utilizată niciodată în decurs de un an, ea îşi pierde valabilitatea şi trebuie obţinută din nou. Pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei pe venit, prin intermediul „Declaraţiei electronice”, sunt necesari următorii paşi: a. Înregistrarea pe portalul servicii.fisc.md cu statut de persoană fizică.
 • accesarea link-ului „Înregistrare” situat pe partea dreaptă a portalului, în fereastra „Intrarea Autorizată”.
 • Deplasarea la sediul Î.S. „Fiscservinform” (bd. Ştefan cel Mare 162, etajul 2, biroul 220) şi încheierea contractului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, eliberării acordului şi obţinerii gratuite a cheii pentru semnătura electronică.
 • Atenţie, ca şi la semnarea oricărui contract, trebuie prezentat buletinul de identitate în original şi copie.
 • Accesarea serviciului „Declaraţie electronică” din profilul persoanei fizice.
 • Click pe opţiunea „Declaraţie nouă”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.