29
10 2013
1411

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Bălţi, dorește să rezolve problemele cu care se confruntă agenții săi economici

Direcția Administrare Fiscală din cadrul IFS Bălți a organizat, miercuri, 23 octombrie curent, mai multe întâlniri cu contribuabilii, la care au fost discutate subiecte ce ţin de administrarea fiscală a organizațiilor necomerciale. Având în vedere caracterul de noutate al acestor prevederi, s-a considerat necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor modul de aplicare a sistemului de impozitare a organizațiilor necomerciale. Inspectorii fiscali au prezentat, celor peste 34 de participanţi, cadrul general de impozitare a acestor categorii de contribuabili, fiind aduse exemple concrete din activitatea curentă a agenților economici. Printre temele abordate s-au numărat atât norme de administrare fiscală în dependenţă de tipul de impozite şi taxe datorate de organizaţiile necomerciale (impozitul pe venit, TVA, impozitul pe bunuri imobiliare şi taxele locale), cât şi unele aspecte juridice şi contabile de funcţionare a acestora, totodată punându-se accent şi pe evidenţa primară a tranzacţiilor efectuate de aceştia, prin intermediul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală. La fel, pe 24 octombrie 2013, specialiştii Direcţiei Administrare Fiscală au desfăşurat un seminar de instruire pentru contribuabilii nou-înregistraţi, la care au participat 32 de agenţi economici. Programul seminarului a inclus atât norme de administrare fiscală, cât şi unele aspecte juridice şi contabile de funcţionare a acestora. În același timp, în perioada 04.10.2013 - 25.10.2013, colaboratorii IFS mun. Bălti au desfăşurat şedinţe cu genericul ”Răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare a titularului patentei”, la care au participat 10 persoane, acestea fiind informate despre comercializarea cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule pe pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale, cu condiţia că veniturile din vânzări ale titularilor de patente nu vor depăşi 100000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive. De asemenea, fiecare titular de patenta a fost informat despre necesitatea prelungirii afacerii doar în condiţiile înregistrării întreprinderii, dacă livrarea mărfii va depăşi 100000 lei. Tot în această perioadă, în cadrul acțiunilor de control din piețele municipiului Bălți au fost întocmite 13 procese-verbale cu privire la contravenţie conform art.263 al.1 din Codul contravențional, în sumă de 9100 lei. Similar, au fost întocmite șase acte de control fiscal pentru neaplicarea mașinii de casă și control cu memorie fiscală şi pentru nedeclararea încetării activității subdiviziunii. Pentru aceste devieri de la legislația fiscală au fost aplicate sancțiuni în sumă de 194000 lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.