03
10 2013
1441

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Florești: Eforturi comune la combaterea fenomenului de activitate ilicită

În ziua de 24 septembrie 2013, în sala de şedinţe al Consiliului raional Floreşti a avut loc o întrunire cu primarii din raion, la care Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti a pus în discuţie executarea planului de venituri la impozitele şi taxele administrate de Serviciile de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriilor. La eveniment a fost menţionată tendinţa de îmbunătăţire a admnistrării impozitelor şi taxelor de majoritatea primăriilor, cât şi lucrul insuficient în colectarea impozitelor şi taxelor în cadrul a șase primării din raion. Concomitent, participanților li s-au adus la cunoştinţă abordările de conformare fiscală benevolă a obligațiilor fiscale prevăzute în Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013. În același timp, în scopul majorării veniturilor la BUAT, reprezentanții primăriilor au fost îndemnaţi de a contribui prin eforturi comune la combaterea activităţii ilicite de către persoanele care administrează prelucrarea terenurilor agricole fără încheierea contractelor de arendă cu proprietarii terenurilor prelucrate. Similar, la 25 septembrie 2013, a fost organizat un seminar de instruire cu agenţii economici nou înregistraţi. În cadrul seminarului contribuabilii au fost familiarizaţi cu actele legislative care reglementează stabilirea, modificarea şi anularea taxelor şi impozitelor, sistemul de taxe şi impozite, metodele şi termenele de calcul şi achitare a impozitelor. De asemenea, a fost prezentată informația cu privire la nivelul de conformare benevolă la prezentarea dărilor de seamă fiscale, calcularea corectă şi achitarea în termen şi integral a obligaţiunilor fiscale de către contribuabilii nou-înregistraţi. Concomitent, în perioada 23.09 - 27.09.2013, colaboratorii Direcţiei control fiscal au efectuat controale fiscale operative la agenţii economici care prestează servicii de reparaţii auto, precum şi la agenţii economici care desfăşoară activitate în pieţele din satele Sănătăuca şi Cunicea. În cadrul controalelor operative fiscale au fost constatate 2 cazuri de activitate de întreprinzător fără înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat şi 5 cazuri de activitate ilicită în domeniul comerţului cu amănuntul în pieţe autorizate. În urma controalelor efectuate au fost întocmite procese verbale cu privire la desfăşurarea activităţii ilegale de întreprinzător.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.