12
08 2013
1072

Instruire şi profesionalizare – calea de modernizare a Serviciului Fiscal de Stat

La iniţiativa conducerii IFPS, Centrul de instruire din cadrul IFPS va lansa, începând de luni, 12 august 2013, un ciclu de Cursuri de instruire a inspectorilor Serviciului Fiscal de Stat, primul curs fiind destinat funcţionarilor antrenaţi în activităţile de control fiscal. În cadrul Programului de instruire „Controlul fiscal – element al administrării fiscale moderne”, funcţionarii fiscali specializaţi în efectuarea controalelor fiscale vor fi instruiţi referitor la metodele şi operaţiunile de organizare şi desfăşurare a controalelor fiscale, tipurile controalelor fiscale, documentarea controlului fiscal, cât şi alte subiecte ce ţin de ridicarea gradului de profesionalizare al angajaţilor autorităţii fiscale. Cursurile de instruire pentru inspectorii fiscali au o durată de 40 de ore (5 zile), formatorii implicaţi în desfăşurarea cursurilor de instruire fiind selectaţi din mediul angajaţilor IFPS, cât şi din rândul auditorilor profesionişti. Şeful IFPS Ion Prisăcaru consideră că aceste activităţi au drept scop eficientizarea administrării fiscale, principiul fundamental al activităţii autorităţilor fiscale fiind „Funcţionarul fiscal - în serviciul contribuabilului”. Doar prin dezvoltarea resurselor umane, prin asigurarea cunoștințelor şi deprinderilor necesare evoluției profesionale individuale şi de grup, în corelație cu cerințele tehnologiilor informaționale, se poate realiza obiectivul de modernizare şi eficientizare a SFS. Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat mai presupune ca funcţionarii din domeniu să asimileze în permanenţă cunoştinţe noi, pe care să le aplice eficient la executarea obligaţiunilor de serviciu. Reprezentanţii instituţiilor media sunt invitaţi să participe la evenimentul de lansare a cursurilor de instruire, care va avea loc luni, 12 august, ora 09.00, la Centrul de instruire din cadrul IFPS de pe str. Teilor, 7/2.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.