07
03 2014
1680

Ion Prisăcaru: Auditul de performanţă al Curţii de Conturi în asigurarea eficientizării administrării fiscale

Serviciul Fiscal de Stat parcurge o perioadă de amplă reformare şi modernizare, cu scopul creșterii performanței în administrarea fiscală, în combaterea corupţiei şi evaziunii fiscale, şi transformării SFS într-o autoritate a statului eficientă şi prietenoasă mediului de afaceri, a declarat Şeful SFS, Ion Prisăcaru, la o întrunire organizată de către Curtea de Conturi, având ca subiect proiectul twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”. În contextul subiectelor de pe agenda şedinţei, Ion Prisăcaru a menţionat că auditul-pilot, planificat la sfârşitul acestui an, de către Curtea de Conturi, va oferi posibilitatea de a îmbunătăți activitatea Serviciului Fiscal de Stat și de a obține performanță înaltă în implementarea reformei. La acelaşi subiect, a fost relevată importanța colaborării eficiente în cadrul proiectului, Şeful SFS exprimându-şi încrederea că auditorii Curții de Conturi, de comun cu experții proiectului, vor înainta recomandări, care, fiind implementate, vor duce la eficientizarea activității Serviciului Fiscal de Stat. Este de menţionat că acest Proiect se axează pe realizarea a patru componente, una dintre ele fiind ”Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi”. Precum a menţionat Preşedintele CC Serafim Urecheanu, Curtea de Conturi, în cadrul implementării acestei componente a proiectului, îşi propune să fie realizate patru auditări pilot de performanță la patru instituții publice, precum Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Casa Națională de Asigurări Sociale. Pentru auditul pilot privind performanța administrării veniturilor publice, care va fi realizat la finele anului 2014, a fost selectat Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat va participa, în cadrul proiectului, la elaborarea unui ghid de monitorizare a recomandărilor Curții de Conturi.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.