02
12 2014
1189

Ion Prisăcaru: Încasările sporite la buget confirmă justețea reformelor promovate de SFS, în acord cu sloganul ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!”

Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), Ion Prisăcaru, a declarat că instituția pe care o conduce se reprofilează într-o structură prestatoare de servicii, după modelul Agenției Fiscale Suedeze, aceste politici fiind urmate deja de o creștere considerabilă a veniturilor la Bugetul de stat. Astfel, a specificat Ion Prisăcaru, pentru cele 11 luni ale anului în curs s-au încasat 8.61 miliarde de lei, sau cu 88.7 de milioane mai mult față de veniturile preconizate în BS, ceea ce constituie 101 %. Ținând cont de specificul creșterii economiei naționale, pe fundalul crizei din Ucraina și embargoul impus mărfurilor moldovenești de Federația Rusă, față de perioada similară a anului 2013 creșterea veniturilor la bugetul de stat reprezintă o cifră impresionantă. Astfel, dacă pe 11 luni ale anului trecut acestea au alcătuit 5,6 miliarde de lei, atunci astăzi avem o creștere cu peste 3 miliarde de lei, sau cu 54 la sută mai mult. Gestionarea eficientă a proceselor de acumulare de venituri la Buget, a mai specificat șeful autorității fiscale naționale, presupune existenţa unei instituţii de stat specializată, cu o structură unitară, care să dispună de pârghii şi mecanisme adecvate. În acest sens a fost elaborată baza legală a unui asemenea proiect de reformare a SFS, proiectul fiind propus pentru dezbateri şi aprobare instituțiilor de stat ierarhic superioare. Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a relevat că actuala conducere a autorităţii fiscale îşi propune un plan ambiţios de reforme, implementarea căruia va duce la modernizarea şi eficientizarea SFS, care să-şi ghideze activitatea de sloganul „Funcţionarul fiscal în serviciul contribuabilului”. Sunt însă soluții care pot să îmbunătățească radical climatul de afaceri, dar și eficiența utilizării banului public. Cu regret, acțiunile SFS în promovarea acestora nu au condus la acceptarea lor de către alte instituții ale statului. Printre acestea sunt de menționat inițiativa de a atribui contribuțiilor sociale de stat statutul de impozit și reglementarea acestora de Codul fiscal. Aceasta ar însemna administrarea lor de către o singură instituție abilitată, similar procedurii fiscale, cu toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv prezentarea declarației doar la organul fiscal și dispariția necesității de a solicita certificate de la CNAS. Cu atât mai mult, serviciul electronic "Declarația electronică” poate asigura receptarea tuturor declarațiilor în formă electronică. Sau, un alt exemplu, implementarea unui singur cont trezorial pentru achitarea de către contribuabil a oricăror impozite sau alte plăți la buget. Această sarcină ne-am propus-o de ceva timp, însă fiind de un grad sporit de complexitate, necesită nu doar timp, dar și asistență tehnică și mijloace financiare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.