09
01 2014
1166

Ion Prisăcaru: Statutul SFS trebuie să fie revăzut, o autoritate fiscală puternică servind, în primul rând, intereselor naţionale ale Republicii Moldova

În formula actuală, Serviciul Fiscal de Stat nu poate avea randamentul unei structuri care activează cu maximă eficienţă, experienţa demonstrând necesitatea de a consolida statutul autorităţii fiscale naţionale, a declarat astăzi Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei şedinţe de lucru cu participarea funcționarilor publici de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău. La şedinţă au fost abordate subiecte ce ţin de statutul SFS şi cel al IFPS, cât şi modul de organizare şi de funcţionare a acestor structuri. Cu referinţă la subiectele abordate, Ion Prisăcaru a menţionat că, analizând datele problemei, odată cu numirea sa în funcţia de conducător al FISC-ului, dar şi anterior, s-a ajuns la concluzia că este necesar să fie revăzut statutul SFS, în sensul consolidării capacităţilor instituţiei, prin oferirea de noi pârghii şi împuterniciri. În acelaşi timp, a specificat Şeful IFPS, remodelarea statutului SFS presupune intervenţii serioase şi pe interior, prin reformarea şi modernizarea structurii, care să ducă la optimizarea cheltuielilor şi economisirea banului public. Banii alocaţi de la Buget trebuie să fie gestionaţi cu maximă eficienţă, iar operarea celor propuse va crea, în perspectivă, condiţii propice pentru regionalizarea SFS şi, eventual, pentru crearea unei singure instituţii de stat, care să preia funcţiile FISC-ului şi ale Serviciului Vamal, a mai declarat Ion Prisăcaru. În sensul celor abordate, la şedinţă s-a propus să fie elaborat un proiect de lege, care să conţină propunerile formulate şi care, ulterior, să fie înaintat instanţelor cu putere de decizie. Vorbitorii au menţionat faptul că reformarea şi consolidarea capacităţilor autorităţii fiscale serveşte, în primul rând, intereselor naţionale ale Republicii Moldova. În cadrul şedinţei a fost menţionată necesitatea identificării, în capitală, a unui sediu, pentru amplasarea structurilor IFPS. Plus de aceasta, conducerea IFPS a mai menţionat necesitatea asigurării securităţii inspectorilor fiscali, fiind înregistrate cazuri în care aceştia sunt ameninţaţi de către evazioniştii. De asemenea, la şedinţă a mai fost discutat subiectul stimulării materiale a colaboratorilor fiscali care îşi îndeplinesc cu abnegaţie obligaţiunile de serviciu, o asemenea metodă fiind atestată în activitatea recentă a SFS, cât şi în practica altor structuri de stat.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.