30
08 2013
1245

La data de 9 august 2013 au intrat în vigoare prevederile noi ale Codului fiscal.

La data de 9 august 2013 au intrat în vigoare prevederile noi ale Codului fiscal referitor la dreptul la trecerea în cont a TVA în baza facturilor fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF), aprobate prin Legea nr.172 din 12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176 art.534), cu punerea în aplicare, începînd cu 14 septembrie 2012. Conform noilor prevederi stabilite în art.102 alin.(10) al Codului fiscal, subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma T.V.A. în baza facturilor fiscale care nu au fost înregistrate de furnizor sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, dacă prezintă organului fiscal informaţia despre aceste facturi fiscale. Pentru aş-i realiza dreptul la trecerea în cont a TVA stabilit în art.102 alin.(10) al Codului fiscal, plătitorii TVA se vor conduce de modul şi termenii de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale care trebuie înregistrate în RGEFF, dar care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, aprobaţi prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1388 din 20 august 2012, care poate fi găsit pe pagina web a Serviciului Fiscal www.fisc.md. În contextul modificărilor menţionate ale legislaţiei fiscale şi modului stabilit de informare a organului fiscal despre facturile fiscale neînregistrate sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului, plătitorii TVA pot beneficia de dreptul la trecerea în cont a TVA:
  • pe facturile fiscale care n-au fost înregistrate sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului în perioadele fiscale septembrie 2012 - august 2013 prin depunerea declaraţiilor privind TVA corectate pentru perioadele fiscale respective;
  • pe facturile fiscale eliberate de furnizor începînd cu 1 septembrie 2013, cu condiţia remiterii în adresa organului fiscal a informaţiei despre faptul neînregistrării sau înregistrării facturii fiscale în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit.
Informaţia despre facturile fiscale neînregistrate sau înregistrare în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit se va prezenta organului fiscal de către cumpărător-plătitor al TVA prin utilizarea serviciului electronic „Verificarea facturii fiscale în RGEFF”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. Totodată, începînd cu 9 august 2013 au fost modificate şi condiţiile de înregistrare a facturilor fiscale în RGEFF, conform cărora înregistrării sunt supuse doar facturile fiscale în care valoarea impozabilă a livrării depăşeşte 100 000 lei, iar termenul de înregistrare este stabilit de 10 zile lucrătoare din data eliberării facturii fiscale pentru toţi plătitorii TVA.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.