19
01 2016
1838

Marcarea formularelor

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor a IFPS, în scopul simplificării selectării de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, de către contribuabili, a formularelor dărilor de seamă, valabile pentru anul fiscal curent, solicită marcarea formularelor date cu sintagma valabil pentru anul fiscal curent sau marcarea lor printr-o culoare care le va deosebi de cele abrogate. Formularele dărilor de seamă aferente impozitelor și taxelor, valabile pentru anul fiscal curent sunt următoarele: Dările de seamă fiscale aferente impozitelor şi taxelor indirecte:
 • (Forma ACZ09) – Declaraţia privind accizele (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009);
 • (Forma TVA 12) – Declaraţia privind TVA (aprobată prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25 octombrie 2012);
 • (Forma TBDSA15) – Declaraţia privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal (aprobată prin Ordinul MF nr.58 din 28 aprilie 2015).
Dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit:
 • (Forma VEN 12) – Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.596 din 13 august 2012);
 • (Forma IALS 14) – Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • (Forma INR 14) – Notă de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014;
 • (Forma IRV 14) – Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • (Forma CNOTAREX15) – Calculul impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (aprobat prin Ordinul MF nr.72 din 25.05.2015);
 • (Forma IVAO15) – Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (aprobat prin Ordinul MF nr.110 din 28.07.2015);
 • (Forma CET08) – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1398 din 8 decembrie 2008;
 • (Forma NER08) – Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1395 din 08.12.2008);
 • (Forma NERRAP08) – Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1395 din 08.12.2008).
 • Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • Cererea angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • Confirmarea transmiterii scutirii personale către soţ (soţie) (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • Fișa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014);
 • Cerere privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, (Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015);
 • Cerere privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct) (Anexa nr. 4 la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007);
 • Forma 2-DTA-13) – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013);
 • Forma 5-DTA-13) – Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013);
 • Cerere privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale (Anexă la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.80 din 10 iulie 2012).
Impozitul pe bunurile imobiliare:
 • (Forma BIJ 15) – Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (aprobat prin Ordinul IFPS nr.495 din 10.06.2015);
 • (Forma BIPF-1) – Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (aprobat prin Ordinul IFPS nr.24 din 06.02.2006);
 • Taxele locale
 • (Forma TL 13) – Darea de seamă pe taxele locale (aprobată prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012);
 • Taxele pentru resursele naturale:
 • (Forma TRN-15) – Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (aprobată prin Ordinul IFPS nr.1721 din 05.12.2014).
Taxele rutiere:
 • (Forma TFD 13) – Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (aprobată prin Ordinul IFPS nr.274 din 07 martie 2013);
 • (Forma TDL 13) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală , sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (aprobată prin Ordinul IFPS nr.274 din 07 martie 2013);
 • (Forma TGN-07) – Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto (aprobată prin Ordinul IFPS nr.289 din 7 iunie 2007);
 • (Forma TDLM-13) – Informaţie privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise. (aprobată prin Ordinul IFPS nr.274 din 7 martie 2013);
 • (Forma TDLMS 09) – Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masa totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al CF (aprobată prin Ordinul IFPS nr.317 din 27.11.2009);
 • (Forma TFZD15) – Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (aprobată prin Ordinul IFPS nr.521 din 23.06.2015);
 • (Forma ITFZD15) – Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (aprobată prin Ordinul IFPS nr.521 din 23.06.2015).
Dividendele în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni şi unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat:
 • (Forma DPP 12) – Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate de către societăţile pe acţiuni (aprobată prin Ordinul IFPS nr.417 din 12.06.2012);
 • (Forma DISM 12) – Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (aprobată prin Ordinul IFPS nr.417 din 12.06.2012);
 • Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:
 • (Forma MED08) – Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (aprobată prin Ordinul IFPS nr.30/24-A din 11.02.2005 şi modificat prin Ordinul IFPS nr.104/38-A din 18.03.2008).
Darea de seamă unificată:
 • (Forma UNIF-14) – Declaraţia (darea de seamă fiscală unificată) (aprobată prin Ordinul IFPS nr.1804 din 30.12.2014);
 • Dările de seamă aferente taxei pentru serviciile de telefonie mobilă şi plăţii suplimentare obligatorii la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar:
 • (Forma TTM) – Darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (aprobată prin Ordinul IFPS nr.514 din 07.09.2007);
 • (Forma PSV) – Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (aprobată prin Ordinul IFPS nr.514 din 07.09.2007 şi actualizată prin Ordinul IFPS nr.524 din 04.10.2007 şi Ordinul IFPS nr.698 din 28.12.2007).
Contribuţii obligatorii în fondul viei şi vinului: (Forma CFV) – Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în fondul viei şi vinului (aprobată prin Ordinul IFPS nr.429 din 16.04.2013).

via | fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.